Hem Ekonomi Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher

Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher

förbi admin
0 kommentar

Regeringen beslutade den 3 november 2021 att ge en särskild utredare
i uppdrag att lämna förslag till en samlad nationell strategi med syfte
att under den kommande tioårsperioden främja långsiktig och hållbar
utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i hela landet
(dir. 2021:100).

Den 5 augusti överlämnade utredningen sitt betänkande Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44)

Du kanske också gillar