Hem Sverige Nu sänks bränslepriset rejält

Nu sänks bränslepriset rejält

förbi admin
0 kommentar

DEBATT. Skenande priser på bensin och diesel drabbar både hushåll och företag mycket hårt. Därför har vi agerat för att snabbt få till en sänkning för att mildra det akuta läget.

De chockpriser vi nu ser på drivmedel riskerar att knäcka både hushåll och företag. Specifikt de näringar som är direkt beroende av drivmedelspriser så som taxibolag, researrangörer och åkerier. Människor vittnar om att det inte längre lönar sig att köra till jobbet. Jordbruket drabbas därtill extremt hårt. I ett läge där vi vill se en ökad självförsörjningsgrad på grund av det nya säkerhetsläget i Europa vittnar bönder om att de går back på varje gris som skickas till slakteriet, och att det inte lönar sig att så inför sommarsäsongen. Det är ohållbart.

Sverige har haft en extrem politik

Rysslands invasion av Ukraina har visserligen drivit upp priserna betydligt under senare tid, men redan innan kriget bröt ut hade Sverige världens högsta dieselpris och bland världens högsta priser på bensin. Det beror på en kombination av kraftigt höjda bränsleskatter och en extrem politik för inblandning av biodrivmedel i bränslet. Det är aktiva val och politiska beslut som lett oss hit. Och det är politik som kan lösa problemen och vända utvecklingen.

På sikt är det avgörande för tillväxten att människor har råd att köra till jobbet.

Moderaterna la därför fram ett förslag i tre delar för att få ner literpriset med fem kronor, som vann en majoritet i riksdagen. Förslaget innebär att energiskatten på diesel sänks till EU:s miniminivå i tre månader. Därtill ska regeringen snarast begära undantag från EU:s miniminivåer för bränsleskatterna för att helt kunna ta bort energiskatten under tre månader.

Utöver detta ska även reduktionsplikten justeras tillfälligt för att minska de kostnader som iblandningskravet av biodrivmedel för med sig. Därför samlade Bränsleupproret och Moderaterna nyligen branschens aktörer för att diskutera situationen och för att lyssna in hur detta bäst kan genomföras.

En sänkning med fem kronor är möjlig

Dessa tre delar innebär tillsammans att kostnaden för diesel kan sänkas med 5 kronor per liter, och nästan lika mycket vad gäller bensinen. Detta är fullt genomförbart – och nödvändigt. Runt om i Europa förs nu liknande diskussioner som här.

Förslaget om att sänka literpriset med fem kronor är bra för både familjers hushållskassa och för näringslivets villkor här och nu, men det påverkar också Sveriges framtid. På sikt är det nämligen avgörande för tillväxten att människor har råd att köra till jobbet och att företag kan utvecklas och expandera. Annars kommer vi att bli ett fattigare land. Idag tas det första steget då priset sänks med cirka två kronor per liter runtom på landets alla mackar.


Av Elisabeth Svantesson

Ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna

Peder Blohm Bokenhielm

Talesperson för Bränsleupproret

Du kanske också gillar