Hem Ekonomi Polisen hotas med miljonböter – för otillåten direktupphandling

Polisen hotas med miljonböter – för otillåten direktupphandling

förbi admin
0 kommentar

Nyheter

Publicerad: 2022-05-13 09:58

Foto: Daniella Backlund / SvD / TT

Polisen bröt mot upphandlingsreglerna när man ingick två avtal om ändringar av tidigare ramavtal för bärgningstjänster i Region Väst.
Det slår Konkurrensverket fast och yrkar att myndigheten ska betala 1,2 miljoner i upphandlingsskadeavgift.

Det var under 2020 som Polisen påbörjade en upphandling av bärgningstjänster i Region Väst och senare ingick ett avtal med en aktör. Under förra våren tog myndigheten dock initiativ till en omförhandling av de aktuella avtalen och ändringsavtal ingicks med två leverantörer.

Ändringarna rörde villkoren för den fasta och rörliga ersättningen för transporter och det uppskattade värdet av ramavtalet uppgår till cirka 15 miljoner under en fyraårsperiod.
Nu konstaterar Konkurrensverket att Polisen, enligt upphandlingsreglerna, var förhindrad att ändra avtalen på det sätt som nu skett. Detta då de grundläggande villkoren för avtalen förändrats, vilket innebär att en ny annonserad upphandling skulle ha genomförts.

– Det är viktigt att annonsera upphandlingar så att fler leverantörer får möjlighet att lämna anbud. Om de aktuella ändringarna hade funnits med i den ursprungliga upphandlingen hade ett annat anbud kunnat vinna upphandlingen eller andra anbudsgivare kunnat delta, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Andra gången på kort tid

Mot bakgrund av detta vänder sig Konkurrensverket sig nu till förvaltningsrätten och yrkar att Polisen ska betala 1,2 miljoner kronor i böter.

Enligt konkurrensverket är det försvårande att Polisen så sent som i september ifjol dömdes att betala miljonböter för en otillåten direktupphandling av bärgningstjänster, vilket också vägts in i bedömningen av sanktionsavgiftens storlek.


Du kanske också gillar