Hem Sport Chef i Göteborg köpte tv, bensin och märkeskläder

Chef i Göteborg köpte tv, bensin och märkeskläder

förbi admin
0 kommentar

Det är Göteborgs stads visselblåsarfunktion som utrett flera anonyma anmälningar om missförhållanden inom förvaltningen med ansvar för äldre- och omsorgsfrågor. 

Och deras slutsats är att en enhetschef och samordnare agerat tillsammans och i samförstånd för att komma åt dyrbara teknikvaror och märkeskläder där kostnaden hamnat hos skattebetalarna.

Enligt utredningen är det enhetschefen som tagit initiativ till oegentligheterna och samordnaren som möjliggjort dem och som belöning ”fått varor av betydliga värden att använda för privat bruk” – bland annat kläder, skor och mobiltelefon.

Överordnad inte agerat

Utredarna menar också att det är ”anmärkningsvärt att överordnad chef inte har agerat på de signaler om missförhållanden i verksamheten som funnits”.

– Det tittar vi så klart också på. Om det funnits signaler som borde fångats upp tidigare så måste vi titta på det, säger Babbs Edberg, förvaltningschef vid äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborg. 

Ett par av inköpen som utredarna misstänker skett för privat bruk.

Hon berättar att en polisanmälan gjorts och att såväl stöld, bedrägeri och trolöshet mot huvudman kan vara aktuellt i fallet.

Och det rör sig om en lång rad inköp som ifrågasätts:

I november förra året köpte en enhet vid förvaltningen in två stycken 55 tums smart-tv för 19 998 kronor. Tv-apparaterna har sedan inte vid kontroller kunnat hittas av utredarna på enheten.

Inte arbetskläder

Enhetschefen och samordnaren har också köpt märkeskläder – tröjor, jackor och byxor – av märket Replay, samt joggingskor och kläder från butiker som kommunen inte har upphandlade. Det rör sig om inköp för 12 719 kronor. Enligt utredningen är budgeten för arbetskläder 2 000 kronor per medarbetare och år. Utredarna skriver: ”Merparten av kläderna som samordnaren och enhetschefen har köpt in är inte ens klassade som arbetskläder. Det går även att ifrågasätta behovet av arbetskläder för enhetschefen och samordnaren då de arbetar främst på kontoret.”

Utredningen ifrågasätter också inköp av mobiltelefoner, airpods för 8 555 kronor och datorer, och föreslår att det utreds vidare hur det kommer sig att enhetschefen och samordnaren varit inloggade på så många olika datorer även på sin fritid. Enligt utredningen finns det inget som tyder på att det gått ut erbjudanden till de anställda om att de kan få airpods: ”det handlar om dyr utrustning där det finns möjlighet att välja andra typer av hörlurar som är betydligt billigare”.

Tankade utanför kommunen

En av förvaltningens bilar som både enhetschefen och samordnaren använt har, enligt utredningen, tankats betydligt mycket mer än vad den kan ha använts inom verksamheten. Vid ett tillfälle ska bilen också tankars med 49 liter bensin – trots att tanken bara rymmer 45 liter. 

Dessutom visar utredningen att tankning skett flera gånger i kommuner utanför Göteborg. 

Enhetschefen och samordnare stängdes av i mitten av augusti och har varslats om avsked. Visselblåsarfunktionens utredning konstaterar att ”Göteborgs Stads utgångspunkt är att brottsmisstankar ska polisanmälas”.

Och en polisanmälan har också gjorts, bekräftar Babbs Edberg.

– Det är ytterst allvarligt att man faktiskt använder skattepengar till det som de inte är ämnade till. Det här är pengar som ska användas för de vi är till för. Det är förtroendet det handlar om.

Hur ser du på utredningens slutsats att det ser ut att vara två personer som agerat i samförstånd, en enhetschef tillsammans med en annan tjänsteman?

– Man kan se på det på olika sätt. Dels kan man se det så att det system vi har uppbyggt gör att du som ensam inte ska kunna gå förbi systemet. Man behöver vara fler för att gå förbi systemet och det den här utredningen har visat är att man har gjort det. 

Tv-apparaterna dök upp

Enligt utredningen har enhetschefen och samordaren haft ansvar för inköpen gemensamt som beställare och attestant.

I fallet med de två tv-apparaterna så dök de plötsligt upp för några veckor sedan, skriver visselblåsarfunktionen i sin utredning. 

En av dem i en i efterhand hoptejpad kartong. Den andra tv-apparaten påträffades uppställd i en lokal där den tidigare vid kontroller inte återträffats. 

Visselblåsarfunktionen drar slutsatsen att de ”återförts först när de utpekade förstått att det funnits misstankar kring att de fört bort tv-apparaterna”

Du kanske också gillar