Hem Sport Chef lät Migrationsverket betala resor – kan sparkas | Nyheter

Chef lät Migrationsverket betala resor – kan sparkas | Nyheter

förbi admin
0 kommentar

Mannen har varit chef på en av Migrationsverkets enheter i Mellansverige.

Det började med att Interna utredningar fick in en anmälan om att chefen försökt låna pengar av kolleger under våren.

Hans förklaring till sin ekonomiska situation var att han tagit över ett lån från en närstående som avlidit, visar dokument som nyhetsbyrån Siren rapporterar om.

Under den här tiden fick arbetsgivaren också information om felaktigheter i mannens reserapportering.

Det framkom att han fått ut en milersättning på nära 67 000 kronor, när han egentligen hade rätt till strax över 10 000.

När felaktigheterna påpekades slutade han använda systemet och gick över till ett kort som myndigheten stod för.

Det talar för ett ”systematiskt och uppsåtligt felbeteende”, enligt utredningen.

Tankat på ledig tid

Kortet fick inte användas till drivmedel, men mannen tankade och skickade fakturor på över 11 000 till Migrationsverket för dieseln, skriver myndigheten.

Kortet användes också på tider då chefen varit ledig.

Chefen säger själv att han fyllt i milersättning på det sätt som han fått instruktioner om, och att det var slarv att använda bränslekortet som han gjort.

Den interna utredningen slår dock fast att det inte är trovärdigt, eftersom han i andra samtal sagt att han skiljer på privata tankningar och ”tjänste-tankningar.”

”Mycket medvetet”

”Hans agerande framstår därmed som mycket medvetet. Interna utredningar finner det högst sannolikt att NN använt myndighetens kort för att lätta sin egen ekonomiska situation som enligt honom själv är mycket ansträngd”.

Interna utredningar på Migrationsverket lyfter fram hur chefsansvaret betyder höga krav på ”god vandel, föredömligt agerande och lojalitet och att ha kännedom om de regler som gäller avseende exempelvis reserapportering och användning av kort dvs. hur statliga resurser får nyttjas.”

De föreslår för personalnämnden att chefen ska avskedas, och att han ska åtalsanmälas för misstänkt bedrägeri.

Expressen söker chefen.


Flydde kriget – skickar nu förnödenheter

Du kanske också gillar