Hem Sport Inga-Britt nekas serviceboende i Stockholm

Inga-Britt nekas serviceboende i Stockholm

förbi admin
0 kommentar

”Det är omänskligt att skicka runt en 95-åring”

MALMÖ. 95-åriga Inga-Britt Glader är änka och lider av multipla diagnoser. Hon har inga anhöriga eller vänner kvar i Malmö. Hennes högsta önskan är att få flytta till ett servicehus i Stockholm. Där barn och barnbarn finns. Men trots två ansökningar så säger Stockholms stad nej.

– Det känns som om Stockholm har bestämt sig. De ska inte ha några besvär med mig, säger Inga-Britt Glader.

95-åriga Inga-Britt Glader är änka och bor ensam på ett seniorboende i Malmö. Nu är hennes högsta önskan att få flytta tillbaka till Stockholm, där hon är född och har bott stora delar av sitt liv. I Stockholm finns hennes enda anhöriga – i Malmö har hon inga vänner eller anhöriga kvar i livet.

– Tiden är knapp när man är 95 år gammal, säger Inga-Britt Glader när hon tar emot Aftonbladets team på seniorboendet.

Inga-Britt har multipla kroniska diagnoser med bland annat ryggsmärta och en opererad matstrupe. Hon tar också medicin mot ångest.

Inför intervjun har Inga-Britt klätt sig i en fin klänning och tagit på sig pärlhalsband och berättar att hon brukar gå och handla själv. Men ett förband på vänster knä och ett stort plåster på höger knä vittnar om att det inte alltid går så bra.

– Jag tog bussen till Emporia. När jag hade klivit av så trillade jag med rollatorn på en trottoarkant och blev liggande på gatan. Det blödde. Bilarna fick stanna. Som tur var kom en kvinna fram och hjälpte mig, säger Inga-Britt Glader.

Inga-Britt Glader, 95, vill flytta från Malmö till ett servicehus i Stockholm.
Inga-Britt Glader, 95, vill flytta från Malmö till ett servicehus i Stockholm.

Sökte serviceboende i Stockholm

I oktober 2021 hjälpte Inga-Britts barn och vuxna barnbarn henne att söka serviceboende i Stockholms stad. Detta då de uppfattat att hon var deprimerad och hade sömnsvårigheter. Stockholm stad avslog ansökan då de menade att hon inte hade behov av ett serviceboende.

– Det är som att säga att bara för att din sjukdom inte syns på utsidan så finns den inte, säger Linnea Näs, barnbarn till Inga-Britt.

Inga-Britt minns samtalet från handläggaren. Samtalet som skulle ligga till grund för beslutet.

– Det var som om hon redan hade bestämt sig. Jag skulle minsann inte vara till besvär för Stockholm.

Linnea Näs överklagade avslaget till högre instans. Förvaltningsrätten skickade tillbaka ärendet till Stockholms stad då de menade att Inga-Britt hör till de som kan vara berättigade en flytt. Hon tillhör de som har så stora omsorgsbehov att de är berättigade att ansöka om serviceboende eller äldreboende i en annan kommun.

De skriver att:

”.. att Inga-Britt Glader till följd av sin höga ålder i kombination med sitt försämrade psykiska mående till följd av bl.a. påtaglig ensamhet innebär att hon har ett sådant varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser innebärande att hon inte kan bosätta sig i Stockholms stad utan att de insatser som hon behöver lämnas. Överklagandet ska därmed bifalls på så sätt att hon förklaras tillhöra personkretsen i 2 a kap. 8 § 1 p. socialtjänstlagen.”

Trots utlåtande sa Stockholms stad på nytt nej.

”Det var som om hon redan hade bestämt sig”, säger Inga-Britt.
”Det var som om hon redan hade bestämt sig”, säger Inga-Britt.

”Fällde några tårar”

Då skickade familjen in en ny ansökan. Den innehöll även ett läkarintyg från en ST-läkare från geriatrikavdelningen på Skånes universitetssjukhuset. Denne konstaterade att Inga-Britt har flera kroniska diagnoser och rekommenderade en flytt till Stockholm.

Men återigen blev det nej.

Det senaste avslaget skickade Stockholms stad med rekommenderat brev. Det innebar att Inga-Britt fick ta sig flera kilometer med rollatorn till ett utlämningsställe. Hon öppnade brevet direkt i butiken och då brast det.

– Jag satte mig där och öppnade brevet. Då fällde jag några tårar. Folk kom fram och undrade hur det var, säger Inga-Britt.

När familjen igen överklagar till Förvaltningsrätten ändrar de sig plötsligt. Nu anser de att Inga-Britt inte behöver ett serviceboende.

Love Blomqvist, advokat specialiserad inom vård- och omsorg, har läst igenom Inga-Britts handlingar och är kritisk till behandlingen av hennes ansökan.

– Det är omänskligt att skicka runt en 95-åring på detta sättet, säger Love Blomqvist.

Han är inte förvånad över att Inga-Britt har fått nej i just Stockholm.

– Stockholms stad har haft en ganska låg bifallssekvens, säger Love Blomqvist.

I Malmö, där Inga-Britt bor, finns varken anhöriga eller vänner. Det är i Stockholm som barnen och barnbarnen finns.
I Malmö, där Inga-Britt bor, finns varken anhöriga eller vänner. Det är i Stockholm som barnen och barnbarnen finns.

Avslagen nästan lika många som bifallen

Av statistik som Aftonbladet begärt ut visar det sig att många får avslag på ansökan om boende i servicehus i Stockholm. Under 2021 var avslagen nästan lika många som bifallen – 169 avslag och 181 bifall. Under 2019 fick fler nej än ja på sin ansökan. Då var siffrorna 311 avslag och 281 bifall.

– Vi har en lag som ska tillämpas. Vilken behandling man får av socialtjänsten kan bero oerhört mycket på i vilken kommun man ansöker, säger Love Blomqvist.

Love Blomqvist menar att kommunerna bör ta större hänsyn till de som har blivit änka och änkling på grund av de psykologiska faktorerna som Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast ska väga tungt vid bedömningar om rätten till äldreboende. Han tycker att Inga-Britt borde beviljas en lösning, med mer insatser.

Anser du att hon borde ha beviljats ett vård- och omsorgsboende?

– Ja, hon tillhör personkretsen och är socialt isolerad. Hon är 95 år gammal och hon kommer inte bli bättre.

Annika Elmlund (M) som är ordförande i sociala delegationen i Östermalms stadsdelsnämnd är ansvarig för att Inga-Britt Glader har fått avslag. Trots flera påringningar, sms och mejl där hon får en fullmakt som Inga-Britt gett tidningen vägrar Annika Elmlund svara på frågor om ärendet. Hon hänvisar till områdeschef Katarina Grahn.

– I de fall där bedömningen landar i att de behov man har kan tillgodoses på annat sätt än den insats man har ansökt om så får man ett avslag på sin ansökan, säger Katarina Grahn, områdeschef.

Enligt socialtjänstlagen ska hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom beaktas vid beslut om särskilt boende. Är inte 95 år en hög ålder?

– 95 år bedömer vi som en hög ålder, ja.

Varför är inte det grund till bifall här?

– En hög ålder ger inte rätt till bistånd, utan det är i kombination med behov och andra saker som ensamhet och otrygghet, till exempel.

I hennes andra ansökan framgår det att hon lider av nedstämdhet och oro. Borde ni inte ha sagt ja till ansökan?

– Jag kan inte uttala mig i just hennes ärende. Men jag går tillbaka till biståndsparagrafen. Det man provar är om det finns några behov. Är bedömningen att behoven kan avhjälpas eller dämpas med andra insatser då är det det man tar beslutet utifrån.

Finns det en chans att det blir ett annat beslut framöver om Inga-Britt lämnar in en ny ansökan?

– Det finns inget hinder för att ansöka om samma insats igen. Man har rätt att söka hur många gånger man vill.

Inga-Britt har multipla kroniska diagnoser med bland annat ryggsmärta och en opererad matstrupe.
Inga-Britt har multipla kroniska diagnoser med bland annat ryggsmärta och en opererad matstrupe.

Du kanske också gillar