Hem Sport ”Man måste förstå att det finns kommersiella intressen här”

”Man måste förstå att det finns kommersiella intressen här”

förbi admin
0 kommentar

Bo Larsson har ansvarat för Trafikverkets projektgrupp alltsedan planeringen av Västlänken inleddes.

Det ligger på honom att svara på de allt mer frekventa larmen om kostnadsöverdrag och förseningar från medierna och på senare tid även från politiker i Göteborgs stad.

DN kan i dag berätta att Trafikverket och Bo Larsson nyligen fick på sitt bord ett skarpt krav om förseningsersättning från ett av de bolag som bygger tågtunneln, det italiensk-turkisk-norska konsortiet AGN Haga.

Med anledning av det 3000 sidor tjocka dokumentet har DN ställt frågor som Bo Larsson lämnat skriftliga svar på:

Vad är projektets generella kommentar till att AGN Haga begär att kompenseras med 4,5 miljarder?

”Trafikverket har en avvikande uppfattning i dessa frågor som i vissa delar redan hanterats i diskussioner med entreprenören. Men man har nu valt även lämna in det i form av en rapport.”

Största delen av denna kostnadsökning, 1,4 miljarder, ligger enligt dem på struktur och hållfastheter i grundkonstruktionen. Reaktion?

”Vi delar inte deras uppfattning och vi kommer att respondera till entreprenören i denna fråga.”

Bild 2 av 2

Foto: Veronika Ljung-Nielsen


AGN Haga hävdar att Trafikverket gjort elva större förändringar jämfört med den ursprungliga designen, vilket gjort det svårt att planera och lett till fördyringar. Kommentar?

”Vi delar inte deras uppfattning och vi kommer att respondera till entreprenören i denna fråga.”

Entreprenören skriver att konstverket ”regnbågsormen” i Hagastationen var omöjlig att kostnadsberäkna i offerten eftersom informationen var bristfällig.

Nu anger de kostnaden för den till 52,4 miljoner. Reaktion på den summan?

”Vi delar inte deras uppfattning och vi kommer att respondera till entreprenören i denna fråga.”

När det gäller huvudtunneln söderut från Korsvägen skulle den vara klar 5 juli 2020, anger de. Men de bedömer att återstående arbete är 36,8 månader från januari 2022.

”Vi anser att det är entreprenörens ansvar att följa det kontrakt som finns. Sedan är det också så förenklat att entreprenören ansvarar för sin produktionsplanering och har möjlighet att planera om inom ramen för den så länge man följer de del- och sluttider som finns uppsatta i kontraktet.”

AGN Haga bedömer att de ska vara klara först 1 augusti 2030. Kommentar?

”I grunden finns det ett kontrakt som reglerar när entreprenörerna ska vara klara med sina delar och vi kan inte se grund till deras tidsbedömning och delar inte deras uppfattning.”

Att AGN Haga kommer in med ett krav på detta vis, hur tolkar Trafikverket det? Är det en del i ett förhandlingsspel? Vad gör ni med kravet?

”Att det kommer kostnadskrav i stora byggprojekt är inget ovanligt och man måste förstå att det är affärsuppgörelser med stora kommersiella intressen för entreprenörer i det här.”

”Trafikverkets grundhållning är att i första hand ingångna kontrakt ska gälla. Sedan ska man självklart ha ersättning för tilläggsarbeten och om det uppstår oförutsedda förutsättningar som inte entreprenören haft möjlighet att räkna på. ”

”Vi kommer att respondera till dem när vi har analyserat materialet i detalj. Det måste få ta den tid det behöver.”

Är det fortsatt december 2026 som ni planerar för trafikstart?

”Trafikverkets inriktning är att kunna tillföra kapacitet i järnvägssystemet 2026 men det finns en ökad risk i entreprenaderna Haga och Korsvägen. Jag vill dock poängtera att Västlänken till största del löper på enligt plan och det produceras tunnel varje dag, även om det finns utmaningar i nämnda delar.”

Läs mer: Västlänken-byggare kräver Trafikverket på 4,5 miljarder

Du kanske också gillar