Hem Sport tvingas betala tillbaka 5,8 miljoner

tvingas betala tillbaka 5,8 miljoner

förbi admin
0 kommentar

Coronapandemin slog hårt mot svensk fotboll och flera klubbar drabbades av ekonomiska svårigheter, AIK påstår att man inte var något undantag. Klubben använde sig därför av korttidspermittering, vilket betyder att anställdas arbetstid minskas under en kort period samtidigt som man via statligt stöd får hjälp att täcka stora delar av kostnaden.

Nu har AIK fått ett tungt bakslag.

På onsdagen meddelar nämligen klubben att Tillväxtverket har tagit beslut om att återkräva det utbetalda stödet på 5 842 995 kronor. Enligt AIK anser myndigheten att de ekonomiska svårigheter som drabbade klubben under pandemin inte varit tillfälliga.

– Vi är oerhört förvånade över Tillväxtverkets beslut. Att pandemin, samt de fullständiga publikrestriktioner som infördes i samband med denna, medförde stora ekonomiska svårigheter för AIK Fotboll och för andra fotbollsklubbar råder inget tvivel om, säger Håkan Strandlund, AIK:s finansdirektör, och fortsätter:

– Däremot har Tillväxtverket gjort bedömningen att AIK Fotboll befann sig i ekonomiska svårigheter under de år som närmast föregick pandemin vilka, enligt verkets uppfattning, innebar att bolaget inte skulle vara kvalificerat för stöd för korttidsarbete. Vid årsskiftet 2019/2020 redovisade AIK Fotboll en kassa på 46 miljoner kronor samt ett eget kapital på över 64 miljoner kronor. Mot bakgrund av klubbens starka finansiella ställning före pandemin så delar vi självklart inte Tillväxtverkets bedömning och kommer därför att överklaga detta beslut.

AIK meddelar samtidigt att man inte delar Tillväxtverkets bedömning och därför kommer överklaga beslutet.

Du kanske också gillar