Hem Världen Studie: En av åtta får postcovid

Studie: En av åtta får postcovid

förbi admin
0 kommentar

Vanligast var smak- och luktbortfall, muskelvärk och allmän trötthet.

– Det här är en helt unik studie där vi nu bättre än någonsin tidigare kan uppskatta hur stor andel som drabbas av långtidssymtom efter covid-19, säger studiens försteförfattare, doktoranden Aranka Ballering vid universitetet i Groningen, till Dagens Nyheter.

Hennes bedömning bygger på att forskarna använt en särskild metod för att bedöma hur många som fått besvären på grund av infektionen och inte av någon annan anledning.

23 olika symtom

Studien bygger på ett digitalt frågeformulär som drygt 76 000 besvarade under perioden mars 2020 till augusti 2021. Därmed kunde de se hur personernas hälsotillstånd förändrades och följa hur utbredda 23 olika symtom var. Frågorna ställdes vid 24 tillfällen.

Det visade sig att 21,4 procent av de personer som smittats hade minst ett av symtomen under tre-sex månader efter att de fått diagnosen Covid-19 eller testat positivt för SARS-Cov2.

I kontrollgruppen utan bekräftad smitta hade 8,7 procent minst ett av dessa symtom.

Forskarna drar därför slutsatsen att mellanskillnaden på 12,7 procent förklararas av den tidigare infektionen.

Runt 30 000 i Sverige

Tidigare studier om lång-covid har kommit fram till mycket varierande resultat, alltifrån några tiondels procent till drygt 70 procent, skriver Dagens Nyheter.

I Sverige har omkring 30 000 personer fått diagnosen postcovid eller postinfektuöst tillstånd efter covid-19.

Den holländska studien är publicerad i medicintidskriften The Lancet.

Du kanske också gillar