Hem Sverige Afghanska kvinnor och flickor ska få skydd i Sverige

Afghanska kvinnor och flickor ska få skydd i Sverige

förbi admin
0 kommentar

Från och med nu räcker det att vara kvinna eller flicka från Afghanistan för att få skydd i Sverige. Det meddelar Migrationsverket som gjort en ny bedömning av gruppens flyktingstatus.

– Kvinnors och flickors rörelsefrihet och andra rättigheter har begränsats avsevärt i Afghanistan, med ytterligare försämringar den senaste tiden. Vi ser i dag en betydande påverkan på deras möjligheter att försörja sig, få tillgång till vård och utbildning och att söka skydd undan våld, säger Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket i ett pressmeddelande.

Det innebär att de kvinnor som tidigare fått avslag på sin asylansökan får göra en ny och ska, oavsett skäl, beviljas uppehållstillstånd.Foto: Migrationsverket

Asylrättscentrum, ett centrum som arbetar för migranter och papperslösas rättigheter i Sverige, välkomnar beskedet.

– För kvinnorna blir det en stor och viktig skillnad. De som exempelvis har ett manligt nätverk av släktingar i landet har fått avslag tidigare, nu får även de skydd, säger Martin Nyman, chefsjurist på Asylrättsbyrån.

Sedan talibanerna tog över makten i Afghanistan har kvinnors och flickors villkor och rättigheter försämrats avsevärt. De har förbjudits från en rad olika saker som att studera, arbeta, besöka parker och gym, ta körkort och eller lämna hemmet när de vill.

I mitten av november uppmanade talibanrörelsen landets domare att fullt ut införa sharialagar, vilket skulle kunna innebära ytterligare inskränkningar i kvinnornas rörelsefrihet. Migrationsverket bedömer att begränsningarna till följd av situationen i Afghanistan kan räknas som ren förföljelse.

Uppehållstillståndet som kvinnorna ska beviljas är tillfälligt och gäller i tre år, sedan måste en ny bedömning göras utifrån det nya läget. För att skyddsstatusen ska återkallas krävs fundamentala förbättringar i landet.

– Förföljelseregimen ska vara utbytt, det ska hållas fria demokratiska val och det ska finnas institutioner på plats som respekterar mänskliga rättigheter. Det handlar inte om temporära förbättringar, säger Martin Nyman.

Kabul, 7 december. FN:s flyktingorgan UNHCR har sedan februari 2022 uppmanat alla stater att inte utvisa varken män eller kvinnor till Afghanistan.Foto: Wakil Kohsar/AFP

Men trots de positiva reaktionerna finns kritik mot att beslutet endast gäller kvinnor och flickor. FN:s flyktingorgan UNHCR har sedan i februari uppmanat alla stater att avvakta med utvisningsbeslut till landet, oavsett kön. En uppmaning som Migrationsverket fortfarande inte följer.

– Vi hade gärna velat se att man följer UNHCR:s uppmaning och inte beviljar några utvisningar. Det är ett grundläggande krav inom flyktingrätten att man ska använda sig av aktuell landsinformation i de här fallen, men numera har man inte full insyn där, säger Martin Nyman.

Den nya ändringen innebär att pojkar och män som har en kvinnlig familjemedlem som får stanna i Sverige också normalt sett beviljas skydd.

Du kanske också gillar