Hem Sverige Ambassadören för FN:s miljömöte: Ett startskott

Ambassadören för FN:s miljömöte: Ett startskott

förbi admin
0 kommentar

Varför anordnas Stockholm+50?

– Dels handlar det om att uppmärksamma och högtidlighålla 50 års miljöarbete i FN, där Stockholmskonferensen 1972 var den första internationella miljöpolitiska konferensen som ägde rum.

– Men framför allt är målet att diskutera hur vi ska genomföra de miljöåtaganden som vi redan har kommit överens om. Det handlar alltså inte om att ta beslut om nya hållbarhetsmål eller åtaganden inom Parisavtalet, utan om hur vi ska öka takten i den omställning som krävs för att nå de mål vi redan har bestämt.

Mötet ska inte begränsas till någon enskild miljöfråga, förklarar Johanna Lissinger Peitz. Tanken är att länderna ska få möjlighet att diskutera hur åtgärder för att hejda klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och spridning av miljöfarliga ämnen både kan motverka och förstärka varandra beroende på hur de utformas.

Men det ska alltså inte tas några nya bindande beslut?

– Nej, det ligger inte i vårt mandat. Vi har redan ett Parisavtal för klimatet, vi har globala hållbarhetsmål inom 2030-agendan och förhoppningsvis snart ett nytt och starkt ramavtal för biologisk mångfald. Utmaningen handlar om att förstå vad som krävs för att genomföra dem.

Det låter som att det kan bli fler peppande ord, men inga konkreta åtgärder som gör skillnad för miljön. Ser du en sådan risk?

– Ja, det kanske låter som att det bara är ett blablabla-möte. Men man ska inte underskatta dialogen i sådana här sammanhang. Till viss del är det ett peppmöte, men framför allt är det en möjlighet att lägga svåra frågor på bordet och förstå ländernas olika förutsättningar och uppfattningar.

– Det handlar om att bygga förtroende och förståelse, och det är helt grundläggande för att sedan komma vidare i skarpa förhandlingar, om vi ska lyckas nå våra miljö- och klimatmål på global nivå. Det är inte särskilt många möten som har till uppgift att ge plats åt en ärlig diskussion och dialog kring de här frågorna, så det hoppas vi kunna bidra till.

Förutom frågor om genomförande och hur olika miljöfrågor påverkar varandra, ska mötet fokusera på att få med yngre generationer i miljöarbetet, säger Johann Lissinger Peitz. Bland annat formades en internationell ungdomsgrupp vid klimatmötet i Glasgow förra året, som haft i uppdrag att ta fram ett policydokument med rekommendationer till världens makthavare som ska presenteras nu under Stockholm+50.

– Vi har jobbat mycket med att få in ungdomarna. Men det är samtidigt inte helt lätt eftersom det är ett FN-möte, med mycket tydliga regler för vem som får prata, när man får prata, hur länge man får prata och i vilken ordning man ska prata.

Vad hoppas du att Stockholm+50 ska få för resultat?

– Det är sannolikt inte så att man dagen efter mötet kommer att kunna peka på några exakta resultat, eller att vi har åstadkommit si och så stora utsläppsminskningar. Men när man tittar tillbaka på det här mötet om några år så kommer man förhoppningsvis att kunna säga att det var ett startskott som flyttade fram positionerna och ökade förståelsen av vad som krävs för att vi ska kunna uppnå de mål vi har kommit överens om.

Du kanske också gillar