Hem Sverige Anna Bratt: Då börjar de nya vaccinen ges i Sverige

Anna Bratt: Då börjar de nya vaccinen ges i Sverige

förbi admin
0 kommentar

Hur effektiva är de nya vaccinerna?

De nya vaccinerna innehåller hälften originalvaccin, som riktar sig mot ursprungsvarianten av det virus som ger covid-19. Den andra hälften består av det uppdaterade vaccinet och det riktar sig mot omikronvarianten BA.1. Vaccinet ska ges som påfyllnad, inte som första vaccindos, till personer från 12 år. Studier visar att de nya vaccinerna ger ett bättre immunsvar mot BA.1 än originalvaccinet. Det betyder att de ger högre antikroppsnivåer jämfört med tidigare vaccin. Hittills har det bara gjorts studier på antikroppssvar hos de vaccinerade, man har inte undersökt skyddseffekten. Därför är det svårt att uttala sig om hur bra de skyddar, menar Läkemedelsverket. Det är dessutom virusvarianterna BA.4 och BA.5 som dominerar smittspridningen nu. Men det brukar finnas en koppling mellan mängden antikroppar och skydd mot sjukdomen.

Skyddar de mot att bli smittad?

Det har inte gjorts några studier på skyddseffekten ännu, men de kommer sannolikt längre fram. De gamla, och sannolikt även de nya, vaccinerna skyddar mot allvarlig sjukdom och död.

Finns det risk för biverkningar?

Studier med 300 respektive 400 deltagare som har fått de nya vaccinerna visar att det ger liknande biverkningar som det tidigare vaccinet. Flera miljarder människor har fått covidvaccin sedan 2020, och det är säkert att använda.

Bör man ta vaccin trots att man har haft covid-19?

Enligt Folkhälsomyndigheten kan man ta sin påfyllnadsdos när man är helt frisk efter covid-19. Vaccin plus genomgången infektion leder till ett mycket gott skydd mot sjukdom. Det bör dock ha gått fyra månader sedan den senaste dosen.

När finns de nya vaccinerna tillgängliga?

Först ska EU-kommissionen formellt godkänna de nya vaccinerna, och det sker inom kort. Sju miljoner doser av de uppdaterade vaccinerna kommer sedan till Sverige nästa vecka, och de skickas sedan till regionerna. Det kan alltså dröja ett par veckor innan vaccinatörerna kan erbjuda det nya vaccinet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att man inte väntar med sin påfyllnadsdos, eftersom covidsmittan finns i samhället och originalvaccinet fortfarande ger ett gott skydd mot svår sjukdom och död.

Varför rekommenderas bara äldre och riskgrupper att ta vaccin?

Vaccinerna skyddar i första hand mot svår sjukdom och död, och därför är det personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka som rekommenderas att ta en påfyllnadsdos. Vuxna, som inte hör till någon riskgrupp och som har tagit tre doser, anses ha ett tillräckligt bra skydd, men de kan nu boka tid för en fjärde dos om de vill. För barn mellan 12 och 17 år anses två doser fortfarande vara tillräckligt.

Hur ser det ut framöver?

Omikron lär inte vara den sista varianten av sars-cov-2-viruset. Enligt Läkemedelsverket kan vi därför förvänta oss flera uppdaterade vacciner framöver.

Du kanske också gillar