Hem Sverige Antalet kvotflyktingar sänks redan nästa år

Antalet kvotflyktingar sänks redan nästa år

förbi admin
0 kommentar

Migrationsverket får nu i uppdrag att förbereda för den lägre nivån. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) säger i ett pressmeddelande att det är viktigt att myndigheten “vidtar alla nödvändiga åtgärder” för att anpassa sig.

När hon tillträdde som minister motiverade hon minskningen med att Sverige tar emot många kvotflyktingar i förhållande till andra länder.

– Vi tar i dag emot flest kvotflyktingar i EU. Även med en nivå på 900 så ligger vi väldigt högt. Hade andra länder tagit emot motsvarande våra 900 i förhållande till sin befolkningsmängd så hade det sett helt annorlunda ut i världen, sade hon.

FN:s flyktingorgan UNHCR oroas över konsekvenserna av Sveriges neddragning och påtalar det stora globala behovet av vidarebosättning och att kvotflyktingsystemet är ett säkert och kontrollerat sätt att skydda människor på flykt från krig.

Under 2021 tog Sverige emot 6 401 kvotflyktingar på grund av eftersläpningar från pandemin.

Du kanske också gillar