Hem Sverige Är det barnen i Pakistan som ska visa förståelse, Pourmokhtari?

Är det barnen i Pakistan som ska visa förståelse, Pourmokhtari?

förbi admin
0 kommentar

Menar hon folket i Pakistan, där 10 miljoner barn till följd av översvämningar just nu behöver akut hjälp? Människorna på Afrikas horn som genomlever extrem svält till följd av uteblivet regn som förstört skördarna? Befolkningen i östra Australien som genomlever sin fjärde översvämning för året?

Den privatekonomiska situationen i Sverige är just nu – för vissa grupper – ansträngd. För andra är den kännbar, men inte värre än att det livet kan få fortgå någorlunda oberört eftersom det finns marginaler att ta av. Självklart behöver de hushåll som drabbas hårt av stigande räntor och priser på vardagens förnödenheter stöttas.

Gemensam insats

Exempelvis skulle en gemensam insats för att minska elförbrukningen med 10 procent kunna sänka elpriset avsevärt. Ändå uppmanas vi inte från regeringens håll dra våra strån till stacken i solidaritet med varandra. I valrörelsen sa Ulf Kristersson tvärtom att hans mål inte är att människor ska ställa om.

I stället för att hjälpas åt för att stötta specifikt de som behöver hjälp, nationellt och globalt, införs generella prissänkningar för drivmedel till en summa av 6,7 miljarder, något alla bilister får ta del av, oavsett inkomstnivå. Ett kostsamt förslag som ändå bara kommer göra marginell skillnad för den som tankar.

Den typen av generella insatser gynnar i absoluta tal främst höginkomsttagare och är ingen klok fördelningspolitik. Tvärtom ger det sken av att använda de som på allvar lider i den ekonomiska krisen som ursäkt för att de som har råd ska slippa göra några förändringar. Är det de på marginalen som ska ha förståelse för att även rika bilägare stöttas av staten?

Är det de på marginalen som ska ha förståelse för att även rika bilägare stöttas av staten?

När regeringen samtidigt river upp det förändrade reseavdraget och lägger fram förslag om att höja momsen på reparationer bedriver man en politik som inte bara slår mot miljön utan också mot hårt arbetande småföretagare som de resurssvaga grupper som måste förlita sig på kollektivtrafiken för att ta sig till jobbet och som inte har råd att köpa nytt varje gång något går sönder. Vi får hoppas att de småföretagare som går i konkurs har förståelse för regeringens ändrade politik. Det är ju ändå ekonomisk kris.

Vi har ett pågående krig i Europa, och det hade varit märkligt om det inte på något sätt påverkade oss. Kriget har tydliggjort för hela Europa hur skört det är att vara beroende av Ryssland för sin energiförsörjning och att vi gör bäst i att inte ha med Ryssland att göra. Ändå fortsätter vi att bland annat importera ryskt flygbränsle. Huruvida Pourmoukhtari tycker att ukrainare som uthärdat 9 månader av krig ska ha överseende med att Sverige fortsätter att stötta Rysslands krigskassa är oklart.

Rika länder ska bidra

Sverige är förbundet till Parisavtalet. Det är ett globalt avtal, men där varje land gör åtagandet att följa sina nationellt fastställda klimatmål och där rika länder som Sverige ska bidra med genomförandestöd till utvecklingsländer.

Regeringen har en skyldighet, nationellt och internationellt att följa sina åtaganden, något som Jonas Ebbeson, professor i miljörätt, tydliggör i en aktuell text. Även ett litet land som Sverige har en både moralisk och rättslig skyldighet att vidta åtgärder som ger skydd mot faror från farliga klimatförändringar. Andra länder ska kunna lita på att också vi tar vårt ansvar – även när det är inflation och höga elpriser.

Pourmokhtari fortsätter upprepa att Sveriges klimatmål ligger fast och att regeringen inte har några sänkta ambitioner på klimat- och miljöområdet. ”Det finns inga ambitioner som är sänkta. Det är ”huret” som är ändrat, inte ”attet” – att vi ska uppnå, det står fortsatt kvar”, säger Pourmokhtari i en intervju i Aftonbladet. Men vad ”huret” består av är ännu höljt i dunkel. Något vi alltså uppmanas ha förståelse för.

Utsläppshöjande förslag

Nej, jag har ingen förståelse för att regeringen driver igenom utsläppshöjande politik utan att samtidigt lägga fram utsläppssänkande förslag. Det tycker jag inte andra länder heller bör ha. Som ett globalt sett rikt land, som under lång tid tagit en ledande roll i klimatarbetet, finns det all anledning att ställa den nya regeringen till svars för sin klimatpolitik. Både här hemma och på COP27.

Frida Hylander, leg. psykolog

Du kanske också gillar