Hem Sverige Besökare eldar med död ved från Tyresta naturreservat

Besökare eldar med död ved från Tyresta naturreservat

förbi admin
0 kommentar

Allt fler av de som besöker Tyresta nationalpark som ligger några mil söder om Stockholm mellan Haninge och Tyresö ger sig på träd i skogen. Somliga är utrustade med såg, andra med yxa. Vanligt förekommande är också att död ved på marken sågas sönder. Grenarna och veden eldar man sedan med i området.

– Det eldas dels på en handfull ställen där det är tillåtet att elda, men det är också väldigt mycket fuleldning, säger Jonas Ekstrand och påpekar att det bland annat leder till spruckna klipphällar.Foto: Naturbevakningen, Tyresta nationalpark

Mest bekymrad är han över den påtagliga risk för skogsbränder som eldandet medför.

– I sommar hade vi fyra bränder, varav tre kan kopplas till fuleldning. Det fjärde fallet skulle kunna vara orsakat av ett blixtnedslag. Den stora majoriteten av skogsbränder i den här typen av marker har orsakats av besökare och det är vi livrädda för.

Just brandrisken är en fråga som väcker plågsamma minnen hos Jonas Ekstrand. 1999 rasade en intensiv och mycket svårsläckt storbrand i nationalparken som förstörde runt 450 hektar skog.

Han förklarar att beteendet, som är strikt förbjudet, har eskalerat sedan i somras, något som lokaltidningen Mitt i och Aftonbladet har rapporterat om tidigare.

– Nu börjar det bli ett ganska omfattande problem. Därför patrullerar också våra naturbevakare oftare nu.

Det är vanligt att besökare i Tyresta nationalpark eldar på platser där det absolut inte är tillåtet.Foto: Naturbevakningen, Tyresta nationalpark

De mäktiga miljöerna i Tyresta, en av två nationalparker i Stockholms län, präglas av en kryllande artrikedom. Bland träd som är över 400 år gamla finns ovanliga växter och djur. Man hittar även sällsynta lavar, vedsvampar och mossor. En direkt förutsättning för den rika biodiversiteten är poetiskt nog döden. När träd faller till marken och börjar förmultna så genereras högpotent näring till nytt liv.

– Man brukar säga att en död skog är mer levande än en levande skog, säger Teckla Jackson, naturbevakare i Tyresta.

Men då måste också kretsloppet få fortlöpa obrutet.

– En tall kan leva upp till 500 år, sedan tar det lika tid för den att dö. Just den här döda veden är karakteristisk för Tyresta, den är otrolig viktig för den biologiska mångfalden. När våra besökare ger sig på den så sätter de närmast outplånliga spår, säger Jonas Ekstrand och berättar man nyligen ertappade en man med motorsåg som ville förse sig med ved från ett träd som fällts av parken.

”Vi är livrädda för skogsbränder”, säger parkchefen Jonas Ekstrand som har storbranden i Tyresta 1999 i färskt minne.Foto: Fredrik Funck

Han tror att en förklaring till besökarnas beteende är att de är indoktrinerade av allemansrätten, men den är strikt begränsad i nationalparker som är skyddade områden.

Besökarnas ovanor utgör enligt Jonas Ekstrand inte bara ett hot mot biologin utan även mot de upplevelsevärden som besökarna förväntar sig.

– Ett av syftena med en nationalpark är att man ska uppleva en känsla av ro och stillhet. När det nu naggas så känner jag mig lite förtvivlad.

Läs mer:

Friluftsboomen hotar Stockholms naturreservat

Du kanske också gillar