Hem Sverige Boverket varnar: Säkerhetsrisk när kommuner sparar på belysning – Nyheter (Ekot)

Boverket varnar: Säkerhetsrisk när kommuner sparar på belysning – Nyheter (Ekot)

förbi admin
0 kommentar

I Skåne släcker till exempel Svenska kyrkan fasadbelysningen på tre kyrkor, en av dem ligger i Törringe.

– Det kommer påverka oss ganska mycket eftersom samhället är väldigt litet. Vi har inte så mycket gatubelysning som man kanske har i ett lite större samhälle och det är väldigt enkelt för en kriminell till exempel att försvinna in i mörkret, säger ortsbon Nicole Hagberg till P4 Malmöhus.

Enligt statliga Boverket, som för några år sedan utredde frågan om belysning, är det en viktig åtgärd för att skapa trygghet och förhindra att brott begås i utomhusmiljöer.

Att som flera kommuner av besparingsskäl välja att släcka ner gatubelysning kan orsaka problem enligt Kerstin Andersson, samhällsvetare på Boverket.

– Ja jag är orolig. Jag tror ju att otryggheten kommer att öka betydligt om man börjar släcka ner belysningen och det kan ju också skapa tillfällen för brott, för att det inte blir synligt.

Droghandel, våldtäkter och misshandel riskerar att öka på mindre upplysta platser, enligt Kerstin Andersson, men hon säger också att risken för olyckor blir större i mörker.

– Om du har nån form av funktionsnedsättning, du ser inte om det är hål i marken eller hur du tar dig fram.

Några kommuner som planerar att dra ner på utomhusbelysning är Malmö, Helsingborg, Halmstad och Höganäs. I Höganäs släcks en tredjedel av gatubelysningen från och med den här veckan.

– Så det invånarna kommer att se är att ungefär var tredje lampa kommer inte att lysa. Och då kunde man ju tänka om man släckte ner alltihop också, men då ser vi naturligtvis att det kunde få folk att känna sig otrygga, säger Peter Schölander(M), kommunfullmäktiges ordförande i Höganäs.

Enligt Kerstin Andersson på Boverket är det viktigt att kommuner och andra som minskar utomhusbelysningen gör en grundlig riskanalys.

– Då är det väldigt viktigt att väga konsekvenser av olika åtgärder; tryggheten kanske kontra energibesparande åtgärder som då fastighetsägaren eller kommunen måste ta ställning till.

Men kan inte att släcka även var tredje lampa skapa problem?

– Jo det är klart det kan. Så vi måste så klart hålla öron och ögon öppna om det blir några bekymmer. Vi har aldrig släckt ner gatubelysning tidigare så vi provar så här och så jobbar vi oss fram.

Du kanske också gillar