Hem Sverige Brå: Allvarliga övergrepp mot barn kopplade till sugardejting – Nyheter (Ekot)

Brå: Allvarliga övergrepp mot barn kopplade till sugardejting – Nyheter (Ekot)

förbi admin
0 kommentar

– I de ärenden vi har i vårt material med de allra grövsta övergreppen så har kontakterna skett via sugardejtningsidor inledningsvis, säger Lina Fjelkegård, projektledare på Brå till Ekot.

I de totalt 69 polisutredningar och domar som Brå granskat är brottsoffren minderåriga, främst flickor, mellan 15 och 17 år, men även pojkar och yngre förekommer.

– Det är barn vi talar om här som utnyttjas av vuxna gärningsmän.

Av materialet framgår att många unga varit i en utsatt situation. Vissa har varit utsatta för övergrepp sedan tidigare eller har problem med psykisk ohälsa.

– Depressioner, ångest, självskadebeteenden och sen då hur det här utnyttjas av gärningspersoner.

Ett 20-tal ärenden har direkt koppling till sugardejting och projektledaren Lina Fjelkegård ger exempel.

– Man har träffats ofta, innan skolan på morgonen, helt enkelt väldigt allvarliga övergrepp i samband med de här träffarna.

En undersökning som flera stödorganisationer publicerade tidigare i sommar visar även den på unga som utnyttjas i anslutning till skolmiljö men också behandlingshem, där sexköpare hämtar och lämnar tonåringarna.

– Jag tror att det finns en bild av att det här sker på nätterna, på Malmskillnadsgatan, men vi ser snarare att det sker på dagtid, på lunchraster i skolan och i barnets hem, säger Gabriella Kärnekull Wolfe, som arbetar som ombudsman mot sexuell exploatering av barn på uppdrag av stödorganisationerna.

Enligt Lina Fjelkegård på Brå har alla vuxna i samhället ett ansvar att upptäcka barn och unga som utsätts för sexköpsbrott och säger att det är viktigt med rätt bemötande.

– Och inte skuldbelägger barnen utan hanterar det som den brottsutsatthet det är.

Du kanske också gillar