Hem Sverige C: Inför kriskommission för att bygga ut elproduktionen

C: Inför kriskommission för att bygga ut elproduktionen

förbi admin
0 kommentar

Partiet vill öka Sveriges elproduktion till 2026 med den motsvarande mängden el som tio miljoner villkor konsumerar under ett år (50 terawattimmar) och 165 terawattimmar till 2030.

För att uppnå dessa mål vill partiet bland annat tillsätta en kriskomission som inom ett halvår ska presentera konkreta åtgärder för att öka den nationella produktionen.

– Vi behöver minska klimatutsläppen, beroendet av rysk kol, olja och gas och se till att få ner elpriserna, Då är en av de viktigaste uppgifterna för nästa regering att ta tag i det här, att tillsätta en kriskommission och sätta ett mål på 50 terawattimmar, säger Lööf.

Det handlar dels om solenergi, dels biokraft men framför allt om havs- och landbaserad vindkraft, inte minst i södra Sverige för att ”snabbt alstra mer el och således lägre elpriser”, säger C-ledaren.

Inte möjligt att återuppta nedlagda reaktorer

I fråga om kärnkraft vill C att de sex kärnkraftsreaktorer som är i drift i dag utnyttjas till fullo. Det är däremot inte möjligt att återuppta nedlagda reaktorer under den kommande mandatperioden, enligt partiets handlingsplan. C lovar samtidigt att inte medverka till förtida nedstängning av kärnkraft genom politiska beslut.

Inte beredda att förhandla om vinstförbud

V och S vill se ett förbud mot vinster i skolan. Centerpartiet är däremot inte beredda att förhandla om ett vinstförbud, enligt Lööf.

– Nej, vi kommer inte att gå med på att förbjuda vinster, för vad det innebär är att det är ett nedläggningshot för alla dem skolor som över 300 000 elever går i.

Vill återuppbygga Ukraina

Lööfs tal under onsdagskvällen präglades av det knivdåd som inträffade i Visby tidigare under onsdagen. Efter att ha hållit en tyst paus för att hedra kvinnan som omkom, gick hon över till att tala om kriget i Ukraina.

– Centerpartiet vill se en Marshallplan för återuppbyggnaden av Ukraina. Europas demokratier måste gå samman som en kraft. Ge pengar och stöd till att återställa allt det som krävs för att ett land ska fungera.

Du kanske också gillar