Hem Sverige Charlotte Petri Gornitzka: Har samlat ihop våra plastdunkar

Charlotte Petri Gornitzka: Har samlat ihop våra plastdunkar

förbi admin
0 kommentar

Charlotte Petri Gornitzka är sedan i september förra året generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Efter att Ryssland på torsdagen invaderade Ukraina arbetar myndigheten med att säkerställa samverkan mellan myndigheter, kommuner och regioner.

Och man har samlat sin särskilda organisation för att gå igenom vad som behöver göras i en allvarlig säkerhetssituation som riskerar att bli långvarig.

– Vi själva måste planera uthålligt, men också förstå vilka verksamheter vi måste accelerera. Det hoppas jag många andra också gör i dag, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Hon poängterar att nuvarande händelseutveckling inte är ett angrepp mot Sverige.

– Det är viktigt när vi pratar om den situation som är i dag att vi inte bidrar till att bara beskriva hur det här hotet kan eskalera utan faktiskt till att vi än så länge talar om konsekvenser för Sveriges del, säger hon.

MSB:s nya generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka understryker att nuvarande händelseutveckling inte är ett angrepp mot Sverige.

Foto: Robin Bäckman

Charlotte Petri Gornitzka säger att man dragit lärdomar under coronapandemin. Det finns en tydlig arbets- och ansvarsfördelning – men de som kan behöva extra stöd är kommunerna, där mycket av arbetet sker.

– Där kommer det att behövas mer resurser för att klara av de här lite nya hoten som vi ser, säger hon.

Hon önskar också en närmare kontakt med näringslivet – en viktig sektor när det kommer till det civila försvaret.

– Vi ser att näringslivet kan komma in tidigare – och inte minst säger näringslivet själv det. Man vill gärna komma in i de här processerna kring försörjningsberedskap, säger hon.

I regeringens proposition kring totalförsvarets övergripande mål från 2021-2025 beskrevs utgångspunkten för planering att man ”under minst tre månader ska kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under del av denna tid.”

Är vi där vi klarar oss i dag?

– Vi är ett robust samhälle, även om vi kan förbättra vårt samspel och bli effektivare på helheten. Vi har sett under pandemin att var och en av oss gör saker, vi engagerar oss frivilligt, vi litar på myndigheter. När vi blir rekommenderade att göra saker så gör vi det.

”Vi är ett robust samhälle, även om vi kan förbättra vårt samspel och bli effektivare på helheten”, säger Charlotte Petri Gornitzka.

”Vi är ett robust samhälle, även om vi kan förbättra vårt samspel och bli effektivare på helheten”, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Foto: Robin Bäckman

Just tilliten till samhällets olika delar är en viktig aspekt att arbeta med framåt, säger generaldirektören.

– Det är en unik tillgång när det gäller försvarsvilja. Jag vågar inte påstå att den har stärkts, men den har tränats under pandemin. Det är viktigt framöver att myndigheter och aktörer förstår sin roll för förtroendet från allmänheten, och jag skulle säga att tilliten i samhället är en styrka.

Hur försvarsvilliga och motståndskraftiga är svenskarna i dag?

– Det finns en vilja att ställa upp. Dessutom har Sverige en tradition av civilsamhälle – vi organiserar oss. Och det är ju en grund som verkligen går att mobilisera, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Några av de största riskerna för Sverige i nuläget handlar om cybersäkerhet och desinformation, enligt Charlotte Petri Gornitzka.

– Vi är ett digitaliserat land så vi måste vara vaksamma på riskerna med information och cybersäkerhet. Det kan hända att information som ges nu är av sådan art att den kan beskrivas som desinformation.

Hur ska man tänka kring det?

– Man ska vara källkritisk. Och vara vaksam på när det börjar dyka upp ovanliga och avvikande beteenden och händelser i det kanaler man är. I det bruset nu kan ett gott råd vara att vara återhållsam och vaksam, säger hon.

MSB:s generaldirektör råder samtliga att vara källkritiska, återhållsamma och vaksamma med informationsbruset.

MSB:s generaldirektör råder samtliga att vara källkritiska, återhållsamma och vaksamma med informationsbruset.

Foto: Robin Bäckman

År 2018 gav MSB ut en nyutgåva av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” med råd till befolkningen om hur man bör förbereda sig inför en kris. En broschyr som man sett en ökad efterfrågan på under den senaste tiden.

Det tycker Charlotte Petri Gornitzka är bra. Hon har själv förberett sig genom att sätta sig ned med sin familj och gå igenom broschyren – och vad man bör ha hemma.

– Vi har suttit med broschyren och konstaterat att vi har saker – kanske inte de sakerna just. Vi pratar mycket om att ladda mobilen, men också om våra äldre som ju faktiskt är obekväma med att ha sitt liv digitalt och hur vi ska säkerställa hur vi kan nå våra äldre när vi inte längre har landlinjer.

Enligt myndighetens informationssida krisinformation.se rekommenderas en veckas beredskap med mat, vatten, värme och kommunikation.

Har du vatten och mat för att klara dig några veckor?

– Jag har mat och jag har samlat ihop våra plastdunkar för vatten. Så jag är på gång, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Hennes uppmaning till allmänheten är just att säkerställa att man är förberedd på vad som händer om man skulle behöva klara sig en vecka utan nödvändig service.

Inte enbart på grund av den nuvarande säkerhetssituationen, utan också på grund av andra händelser som kan uppstå – till exempel översvämningar eller bränder.

– Vi behöver vara lite mer förberedda på att ha värme, vatten, mat och kommunikation – tänk igenom det.

Läs mer:

MSB: Fler intresserar sig för krisbroschyren

Svenska myndigheter höjer beredskapen: Vi kan vara en måltavla

Du kanske också gillar