Hem Sverige Coronasmittan ökar igen – regionen återinför striktare åtgärder

Coronasmittan ökar igen – regionen återinför striktare åtgärder

förbi admin
0 kommentar

Regionen har sett en ökning av virushalterna i avloppsvatten och samtidigt söker fler patienter nu sjukhusvård på grund av covid-19.

Följande åtgärder, som upphörde 1 juni, återinförs nu:

  • Personal ska använda munskydd när två meters avstånd inte kan hållas till patienter.
  • Besökare och medföljare uppmanas att minimera sina besök i vården.
  • Besökare ska använda munskydd i lokaler där vård och omsorg bedrivs.
  • PCR-screening vid inskrivning på sjukhus införs.
  • Rutin införs för att minska antalet personal som har kontakt med varje enskild vårdtagare samt begränsa tiden för kontakter mellan personal och vårdtagare.
  • Personal inom verksamheter som vårdar patienter ska använda munskydd när två meters avstånd inte kan hållas till annan personal​. I möjligaste mån ska man hålla fysiskt avstånd inom personalgruppen och avstå fysiska möten som inte påverkar det direkta vårdarbetet.

”Redan ansträngt”

– Det handlar både om att skydda patienter och medarbetare. Bemanningen är lägre under sommaren och vi vill minska risken för sjukdom och ökad sjukfrånvaro i ett redan ansträngt läge, säger Mikael Köhler.

Han betonar också vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 för att minska smittspridningen.

Det nya beslutet omfattar samtliga vårdförvaltningar inom Region Uppsala.

Du kanske också gillar