Hem Sverige Därför namnger SVT Nyheter inte mannen som döms för mordet av Malin Lindström

Därför namnger SVT Nyheter inte mannen som döms för mordet av Malin Lindström

förbi admin
0 kommentar

Alla beslut som rör namnpubliceringar kräver att vi ansvariga utgivare tänker både ett och två varv.

Det har jag gjort. Resonerat, vridet och vänt på frågan. Två faktorer väger tungt i mitt beslut att inte publicera mannens namn.

Oavvisligt allmänintresse

Finns ett oavvisligt allmänintresse? Ofrånkomligt, oumbärligt intresse?

Allmänintresse är inte detsamma som nyfikenhet. Att vilja veta vad han heter, till skillnad mot att det är på riktigt viktigt att för den stora allmänheten vad han heter. Nej, anser jag.   Han är idag helt okänd och har ingen maktposition i samhället.

Publicitetsskada

Det innebär såklart en publicitetsskada när vi namnger brottsmisstänka eller dömda personer. Ibland så anser vi att det är försvarligt att publicera ändå, här är några principer vi förhåller oss till som kan vara skäl till att namnpublicera en person, trots publicitetsskada.

  • Om brottet är särskilt allvarligt och allmänintresset mycket stort  
  • Vid fara för rikets säkerhet eller hot mot demokratin  
  • Om personen som dömts eller på starka grunder misstänks är en offentlig person som en politiker, VD eller annan person i ansvarsposition
  • Om det inte går att berätta vad som hänt på ett begripligt sätt utan att namnge  

I det här fallet så finns en uppenbar risk att publicitetsskadan drabbar den dömde mannens anhöriga. De är inte dömda eller inblandade i mordet. Men vid en namnpublicering av mannen bedömer jag att de kan drabbas av publicitetsskada.

Att publicera och därmed sprida namn är ofta svåra avvägningar eftersom det är många aspekter som vägs in och varje fall är unikt.

Kan beslutet ändras och mannens namn publiceras? Ja, om nya omständigheter blir kända.

SVT har regler att följa. Dels krav kopplade till vårt sändningstillstånd, dels pressetiska regler och yrkesetiska regler.

Du kanske också gillar