Hem Sverige ”Det är jätteviktigt med tolk”

”Det är jätteviktigt med tolk”

förbi admin
0 kommentar

Fembarnspappan Eliwi Alomir sitter vid ett bord i Tensta konsthall med ansökningar till välgörenhetsorganisationer upplagda som en solfjäder framför sig. De höjda matpriserna har ätit allt större hål i hans redan tunna plånbok.

På andra sidan bordet sitter Fahyma Alnablsi, värd på konsthallen, och hjälper till med att formulera ansökningarna. Det extra ekonomiska stödet kan gå till barnens vinterkläder eller andra förnödenheter.

Något utrymme för att betala tolkarvoden vid familjens läkarbesök finns inte, säger Eliwi Alomir.

– All min inkomst går till att försörja mina barn. Att betala tolk innebär ännu en ekonomisk börda som läggs på mig som försörjare, säger han.

Eliwi Alomir har inga närstående som behärskar svenskan tillräckligt bra. Ibland ställer Fahyma Alnablsi upp men det vill han inte utnyttja för ofta.

– Min son har en läkartid i morgon men jag kan inte kräva att Fahyma ska lämna sitt jobb för att följa med mig. Samtidigt är det min rättighet som pappa att förstå vad som sägs om min sons hälsa.Foto: Nicklas Thegerström

Längre in i konsthallen har ett tiotal kvinnor från Järvaområdet samlats för att arbeta med hantverk. Förslaget om att patienter själva ska bekosta tolk delar kvinnorna. Åsikterna flyger över bordet men tonen förblir respektfull.

Hamdia Kadir är utbildad tolk med sex års erfarenhet och under 1980-talet levde hon i Tyskland, där patienter bekostar tolk. Sverige borde gå samma väg anser hon – om än med undantag.

– Dagens system gör människor lata och beroende av tolk. Det bidrar till att de inte lär sig svenska och slösar på skattepengar, säger hon och dunkar knogarna i bordet.

– Men det måste samtidigt finnas undantag så att människor med svåra sjukdomar kan fortsätta få tolk gratis.

Ser du inga risker med att missförstånd kan uppstå?

– Det kan uppstå misstag i vården även för den som talar flytande svenska. Ibland översätter tolken fel också, säger Hamdia Kadir.

Jag är sjukskriven och min inkomst är inte så bra

Trifa Taher, som bott i Sverige i 26 år, suckar ljudligt.

– Jag pratar svenska men ett läkarbesök kräver många ord som jag inte kan. Det är jätteviktigt med tolk för att det inte ska bli missförstånd, säger hon.

Hon lider av en kronisk sjukdom som kräver kontinuerliga vårdmöten och säger att förslaget riskerar att slå extra hårt mot privatekonomin för patienter i hennes sits.

– Jag är sjukskriven och min inkomst är inte så bra.

Flera av kvinnorna tror att många kommer att låta bli att uppsöka vård om förslaget går igenom.

– Det kommer att kosta samhället det trippla. Det måste regeringen tänka på, säger Ferial Agali, en av besökarna.

Tolkförslag kritiseras: ”Riskerna oacceptabla utifrån svensk lag”

Du kanske också gillar