Hem Sverige Det blir ingen folkomröstning om Nato

Det blir ingen folkomröstning om Nato

förbi admin
0 kommentar

Tar lång tid och det kan bli fel svar

Om du tror att du ska få vara med och bestämma om vi ska gå med i Nato så glöm det.

Det blir ingen folkomröstning.

Vägen mot Nato ser annorlunda ut.

Rysslands invasion av Ukraina har på nytt aktualiserat frågan om svenskt medlemskap i försvarsalliansen Nato.

Enligt en färsk opinionsundersökning från Aftonbladet/Demoskop tycker 51 procent av svenska folket att det är dags nu.

Men partierna är splittrade. Fyra, nämligen M, KD, L och C, är för. De övriga fyra är emot svenskt Natomedlemskap.

Ett idealiskt upplägg för en folkomröstning, skulle man kunna tycka. Men glöm det. Denna fråga kommer inte att underställas svenska folket. Skälen är följande:

• Risken att svenska folket röstar ”fel” finns. Och det får inte hända.

– Alla frågor avgörs inte nödvändigtvis bäst i en folkomröstning, som statsminister Magdalena Andersson uttryckte saken.

• Socialdemokraterna och Moderaterna måste vara överens i den här frågan och det är de inte. M är som sagt för ett medlemskap i Nato. Socialdemokraterna är emot – i alla fall officiellt.

• Sverige och Finland måste gå med i Nato samtidigt. Det förutsätter att länderna är överens om att gå med och det avgörs inte i referendum utan i slutna rum.

• En folkomröstning tar lång tid. Den ska planeras, det ska genomföras valrörelser och så vidare. Nato-beslutet kommer, om och när det tas, kräva snabbhet.

”Alla frågor avgörs inte nödvändigtvis bäst i en folkomröstning”, som statsminister Magdalena Andersson uttryckte saken.
”Alla frågor avgörs inte nödvändigtvis bäst i en folkomröstning”, som statsminister Magdalena Andersson uttryckte saken.

Det beror, enligt experter, på att tiden mellan det att vi slutar vara militärt alliansfria tills vi är fullvärdiga medlemmar, betraktas som riskfylld för svensk säkerhet. Det är, så att säga, sista chansen att anfalla Sverige innan hela Nato ställer upp på vår sida.

Men ryktena surrar med oförminskad styrka; Sverige är på väg in i Nato. Liksom Finland.

De fick näring i en diskussion i den finska riksdagen vid månadsskiftet. Statsminister Sanna Marin sade efter mötet inte blankt nej till finskt medlemskap. Hon sade i stället:

– En så viktig fråga måste behandlas noggrant.

Ryktena fick ytterligare näring i samband med den finske presidenten Pauli Niinistös besök hos den amerikanske presidenten i helgen. Vilket i sin tur ledde till att Biden ringde Magdalena Andersson och att hon påföljande dag gjorde en blixtresa till Helsingfors för möten med Niinistö och Sanna Marin.

Något är alldeles uppenbart på gång. Men det är inte en svensk Nato-ansökan. I alla fall inte just nu.

Dels slår finansminister Mikael Damberg fast att för S ligger lagt kort i den här frågan. Ingen Nato-anslutning,.

Dels är det sannolikt mindre välbetänkt att byta fot i en så viktig fråga mitt under brinnande kris. En kris då Vladimir Putin speciellt pekat ut Sverige och Finland som ingående i den ryska intressesfären, åtminstone i den mer perifera.

Inget av detta hindrar att Sverige i framtiden kommer att ta det sista steget och ansöka om fullvärdigt medlemskap i Nato.

Men i så fall kommer det att ske i enighet mellan de två största partierna, S och M, och tillsammans med Finland. Och det kommer att gå undan – utan en tidsödande folkomröstning.

FAKTA: Nato

Nato, eller North Atlantic Treaty Organization, bildades efter andra världskriget, närmare bestämt 1949.

Försvarsalliansen har i dag 30 medlemmar på båda sidor av Atlanten. USA intar en ledarroll.

Sverige är sedan 1990-talet medlem i Natos vänorgansaton ”Partnerskap för fred”. Försvaret samövar med Nato och svenskt militärt material har Nato-anpassats.G

Generalsekreterare Jens Stoltenberg kallar Sverige och Finland för Natos närmaste partners.

Gå med i Iniziopanelen hos Demoskop – och gör dig hörd!

Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Du kanske också gillar