Hem Sverige Detaljer på skor kan fälla misstänkta mördare i Husby

Detaljer på skor kan fälla misstänkta mördare i Husby

förbi admin
0 kommentar

Telefontrafiken, meddelanden i sociala medier och – framför allt – kameraövervakningsbilder från Husby och de åtalades egna bilder på sig själva. Detta utgör sammantaget den tyngsta bevisningen mot de två 19-åringar som enligt kammaråklagare Alexanders Bittner var de som sköt en 28-årig man till döds i Husby på eftermiddagen den 31 maj förra året. Enligt åtalet gjorde de det med benäget bistånd av två andra unga män som försedde dem med information om var det tilltänkta offret befann sig och hur han rörde sig innan han sköts till döds.

Senare under rättegången ska också en rad poliser med lokalkännedom, som pekat ut de åtalade, höras.

Under den första rättegångsdagen jämfördes bilder som de åtalade tagit på sig själva med sina mobiler innan mordet med den långa rad bilder som tagits av polisens övervakningskameror under morddagen. Det handlar om små detaljer som märken på skor, revärer på träningsoverallsbyxor och märken på jackor. Den ena av gärningsmännen hade också ett bandage kring vänsterhand – även det en detalj som kan komma att bli avgörande.

Kammaråklagare Alexandra Bittner menar också att de masttömningar som gjorts och de telefoner som analyserats binder de båda skyttar till såväl platsen som två olika telefoner som använts då de två skyttarna fått information från de två utsända ”spejarna”. Även de står åtalade för mord alternativt medhjälp till mord – trots att de aldrig var i närheten av några vapen.

Även mobiltrafiken har kopplats ihop med övervakningsbilderna. På ett givet klockslag finns det bilder på när en av mördarna svarar i en av de telefoner som användes av de misstänkta mördarna. Enligt masttömningarna blev precis det numret uppringt i precis det ögonblick då bilden togs.

En av de misstänkta gärningsmännen fångad på bild av en övervakningskamera när han färdades på en så kallad raw bike med draget vapen.

Foto: Polisen

Några vapen har inte påträffats och de kriminaltekniska undersökningarna av platsen gav inte så mycket som kunnats knytas till de fyra personer som åtalats. 20 hylsor hittade dock – och enligt Nationellt forensiskt centrum, NFC, som undersökt dem, kommer de med stor sannolikhet från två olika pistoler – en av märket Walther och en av märket Glock. Vapnen syns också på övervakningsbilderna – gärningsmännen håller i var sitt vapen när de kommer åkande på sina elcyklar, så kallade rawbikes. Enligt expertutlåtandena är det just en Glock och en Walther som syns på de bilderna.

Mordet skedd vid 15.30-tiden på eftermiddagen då många människor befann sig utomhus i Husby centrum. Många skakades av mordet på torget. När åtalet väcktes mot de fyra unga männen, varav två var på rymmen från var sitt ungdomshem när mordet begicks, noterade kammaråklagare Alexandra Bittner att knäckfrågan under förundersökningen var att identifiera vem som är vem av de två männen som sköt.

De åtalade männen förnekar all inblandning i mordet. Rättegångens första dag avslutades med att en 30 minuter lång övervakningsfilm, som skildrar hela förloppet, även själva mordet, visades i rätten. Detta skedde bakom stängda dörrar.

Rättegången fortsätter på fredag. Då kommer en rad vittnen samt två målsägande höras. De båda befann sig i skyttarnas omedelbara närhet och riskerade att träffas av de avlossade skotten, varför de två skyttarna även är åtalade för framkallande av fara för annan.

Du kanske också gillar