Hem Sverige DN/Ipsos: Färre väljare vill minska flyktinginvandringen

DN/Ipsos: Färre väljare vill minska flyktinginvandringen

förbi admin
0 kommentar

Migrationspolitikens inriktning har ända sedan den dramatiska hösten 2015 varit att strama åt regelverket för flyktinginvandring. För detta har det funnits ett brett stöd inte bara i riksdagen utan även i opinionen. Det visar inte minst DN/Ipsos undersökningar som pejlat frågan i många år. Antalet asylsökande har också minskat drastiskt, även om det finns de som vill gå ännu längre, som Sverigedemokraterna.

Flyktingfrågan fick en delvis ny innebörd efter att Ryssland den 24 februari anfallit Ukraina. En strid ström med ukrainare har flytt kriget, i första hand till de närmaste grannländerna, men även till Sverige.

Den svenska opinionen har reagerat tydligt på det nya läget. Jämfört med när flyktingarna kommit från Mellanöstern, Afrika eller Asien är attityden till ukrainarna mer välkomnande, något som bekräftas av DN/Ipsos senaste mätning. I maj svarar 67 procent att Sverige bör ge skydd åt så många som möjligt som flyr från Ukraina. Det är samma nivå som DN/Ipsos har uppmätt under vårens alla mätningar.

Nytt för majmätningen är att även den generella synen på flyktingar har blivit, om inte generös, så i alla fall mindre restriktiv. Andelen som anser att Sverige bör ta emot betydligt färre flyktingar har sjunkit till 33 procent, från 43 procent för ett år sedan, i april 2021. Samtidigt ökar ökar andelen som vill ta emot fler med 5 procentenheter.

Totalt är det dock fortfarande en majoritet för minskad flyktinginvandring, 51 procent om man också räknar med dem som vill ta emot något färre än i dag. Den här opinionen finns särskilt bland de som röstar på SD, KD eller M. Noterbart är att även bland de som generellt vill ha färre flyktingar så finns en majoritet för att ge ukrainarna skydd.

Enligt Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, har kriget i Ukraina troligen påverkat även den allmänna synen på flyktingfrågan.

– Den generella diskussionen om flyktingmottagande har nästan försvunnit och den mediala uppmärksamheten ägnas till stor del åt de ukrainska flyktingarna, som opinionen i grunden är positiv till. Uppenbarligen ser vi olika på flyktingar från vårt relativa närområde kontra utomeuropeiska flyktingar.

– Jag tror att det spelar roll att det rapporteras mycket mer utförligt om krigets fasor i Ukraina än från andra krigshärdar, säger Nicklas Källebring.

Läs mer:

Majoritet för Nato efter beskeden från Socialdemokraterna och Finland

Försvaret viktigare fråga för väljarna – kan gynna Moderaterna

Du kanske också gillar