Hem Sverige Dom om lärarmord i Malmö överklagas till HD

Dom om lärarmord i Malmö överklagas till HD

förbi admin
0 kommentar

– Här finns ju naturligtvis en del faktorer i hela händelseförloppet och den lagstiftning vi har att förhålla oss till nu som kanske gör att Högsta domstolen är intresserad av att titta på det, bland annat hans ringa ålder och så vidare, så vi får se, säger försvarsadvokat Anders Elison till TT.

Beslutet har fattats i samförstånd mellan 18-åringen och hans närmaste anhöriga, enligt Elison, som inte vill gå närmare in på hur argumentationen i överklagandet ska läggas upp. Det kommer att lämnas in i närtid.

Två lagändringar på kort tid gjorde det möjligt att döma 18-åringen till ett historiskt hårt straff i förhållande till hans ålder.

Det var den 21 mars i år som han låste in sig på en toalett på sin skola med två knivar, en yxa och en hammare. Iklädd halsduk, mask och hörselkåpor ställde han sig sedan utanför en annan toalettdörr.

Den kvinnliga lärare som kom ut genom den attackerades först. En annan lärare som bevittnade attacken blev jagad genom korridoren innan också hon attackerades. Båda kvinnorna fick så svåra skador att de miste livet.

Artonåringen har erkänt alla gärningar och förklarat sitt agerande med att han ville utföra ett dåd som var så hemskt att alla efteråt skulle ta avstånd från honom.

Under hovrättsförhandlingen har försvaret hänvisat till gärningsmannens autism, som en förklaring till varför dådet kunde ske. Men utöver den rättspsykiatriska undersökningen har även Socialstyrelsens rättsliga råd slagit fast att 18-åringen inte led av en allvarlig psykisk störning vid dådet – eller vid tidpunkten för undersökningen.

Hovrätten ansåg också att hans utveckling och omdömesförmåga har varit bristande jämfört med andra i samma ålder.

– Men i det här fallet menade vi att eftersom det är fråga om två mord som vart och ett har ett väldigt högt straffvärde så överstiger det samlade straffet med marginal gränsen mellan ett tidsbestämt fängelsestraff och livstids fängelse, sade hovrättspresident Ylva Norling Jönsson efter att hovrättsdomen meddelats.

Du kanske också gillar