Hem Sverige Efter DN:s granskning – SR och MSB kallas till försvarsutskottet

Efter DN:s granskning – SR och MSB kallas till försvarsutskottet

förbi admin
0 kommentar

I en serie artiklar har DN granskat Sveriges Radios säkerhetsarbete. Granskningen visar att SR, som är en del av totalförsvaret, i flera fall har anlitat externa konsulter som har jobbat med känsliga uppgifter – utan säkerhetsprövning.

På tisdagen avslöjades att externa konsulter, utan säkerhetsprövning, fick uppdraget att utforma Sveriges Radios digitala VMA-funktion, Viktigt meddelande till allmänheten. Arbetet, och detaljerad information om systemet, laddades upp på en utländsk molntjänst.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är den myndighet som ansvarar för VMA-systemet och utvecklingen av det, och även för avtalet med Sveriges Radio om att förmedla VMA. De skriver att de ser ”allvarligt på det inträffade” och att de har tagit kontakt med SR.

Nu agerar alltså riksdagens försvarsutskott. På uppdrag av presidiet, utskottets ordförande och vice ordförande, kallas nu både Sveriges Radio och MSB till utskottet för att svara på frågor om säkerheten.

Pål Jonson (M), försvarspolitisk talesperson och ordförande i utskottet skriver till DN att uppgifterna som framkommit är mycket allvarliga.

”De säkerhetspolitiska motiven för Sveriges Radio har ökat de senaste åren och de är en viktig del av totalförsvaret. Sveriges Radio behöver därför se över sina säkerhetsrutiner och redovisa att inga för Sverige känsliga uppgifter har hamnat i fel händer”, skriver Pål Jonson (M), försvarspolitisk talesperson och ordförande i försvarsutskottet till DN.

Enligt Pål Jonsson bjuder man in aktörerna för att få redogörelser om hur arbetet med totalförsvarsplaneringen fortskrider och svar på frågor om de uppgifter som framkommit i DN:s granskning.

”Myndigheterna bjuds in till utskottet mot bakgrund av att MSB har ett samordnande ansvar för de civila delarna av totalförsvaret samt VMA och SR har en central roll i totalförsvaret att få ut information till samhället i kris och krig”, skriver Jonsson.

I en skriftlig kommentar till DN skriver Niklas Karlsson (S), vice ordförande i försvarsutskottet, så här:

”Vi ser allvarligt på de uppgifter som framkommit i granskningen. Försvarsutskottet kommer i närtid att kalla MSB för få en redogörelse.”

En ledamot i utskottet som har reagerat starkt på DN:s uppgifter är Kristdemokraternas försvarspolitiske talesperson, Mikael Oscarsson.

– Det är med stigande förvåning och förskräckelse jag tar till mig DN:s avslöjanden. Man får flera flashbacks till it-skandalen på Transportstyrelsen, säger han.

Han tycker försvarsutskottet måste få klarhet i hur Sveriges Radio hanterar sitt säkerhetsarbete och har med sig ett specifikt frågeområde till SR.

– Hur är det möjligt att utomstående konsulter har arbetat med känsliga uppgifter inom Sverige Radio, som är en viktig del av totalförsvaret, utan säkerhetsprövning?

MSB vill inte kommentera inbjudan. DN söker Sveriges Radio för en kommentar om hur de ställer sig till att bli kallade.

Sveriges Radio har tidigare bemött uppgifterna i DN:s granskning med att bland annat säga att konsulterna inte har arbetat med uppgifter som rör Sveriges säkerhet och att Sveriges Radio har rutiner på plats för att skydda VMA-systemet.

Under granskningen har SR:s säkerhetschef Anna Svedberg i ett mejl uppgett att hon kan komma att anmäla DN till Säpo.

Läs mer:

MSB: ”Ser allvarligt på det inträffade”

Journalistförbundets ordförande om Sveriges Radio: ”Borde veta bättre”

Wilhelm Agrell om Sveriges Radios säkerhetsbrister: ”Det är ofattbart”

Instruktion och kod till digitala VMA laddades upp på utländsk molntjänst

Sveriges Radio: Kan anmäla DN till Säpo

Sveriges Radio lät it-tekniker från Israel och Ryssland jobba innanför skalskyddet

Extern konsult byggde om SR:s skyddade produktionsplats

Du kanske också gillar