Hem Sverige En miljard mindre till kulturen i regeringens budget

En miljard mindre till kulturen i regeringens budget

förbi admin
0 kommentar

Efter förra årets rekordnivå får kulturområdet i år 9,033 miljarder kronor i regeringens höstbudget, att jämföra med förra årets 10,133 miljarder.

Regeringen drar bland annat in anslaget till fri entré vid statliga museer. Indragningen, motsvarande drygt 99 miljoner kronor, görs redan vid årsskiftet.

Gunnar Ardelius, generalsekreterare för organisationen Sveriges museer, ser med oro på de effekter som indragningen kan få:

– Många i branschen har misstänkt att det här beskedet skulle komma eftersom det har saknats långsiktighet i frågan om fri entré. Reformen införs och avskaffas fram och tillbaka beroende på vilken sida som har makten. Men den här gången är indragningen väldigt hastigt aviserad och kommer att innebära problem för många museer, säger han och fortsätter:

– Det kostar att ställa om. Museerna måste införa nya spärrar i entrén, nya besökssystem … Den här kostnaden får dessutom museerna bära helt på egen hand.

Enligt Gunnar Ardelius blir museerna ”dubbelt bestraffade” i den nya budgeten eftersom även återstartsstödet till kulturen försvinner.

– Vi befinner oss fortfarande i en återstart efter pandemin och nu när det ekonomiska läget ser ut att kraftigt förvärras så hade statens museer behövt en fördubbling av stödet. I stället försvinner det, säger han.

Även anslaget till folkbildningen sänks i budgetpropositionen, från årets 5,2 miljarder kronor till 4,6 miljarder kronor 2023. Posten ”särskilda insatser inom folkbildningen”, som bland annat används för att främja deltagande i samhällslivet för asylsökande, halveras och försvinner på sikt.

Samtidigt ökas anslaget för ”svenska från dag ett” med 30 miljoner kronor 2023 med syfte att hjälpa ukrainska flyktingar.

En het fråga inför valet var Sverigedemokraternas förslag om att lägga ner Världskulturmuseet i Göteborg och Unga Klara i Stockholm. Nu blir båda institutionerna kvar men får något minskade medel.

Det uppmärksammade förslaget om att ta fram en svensk kulturkanon har i budgetpropositionen inte fått någon egen budgetpost, utan nämns bara i samband med politikens inriktning. Här står att fristående expertkommittéer ska ta fram förslag på svensk kulturkanon.

Det har i kulturbranschen funnits en oro för att antalet utsända svenska kulturråd i världen ska bli färre från årsskiftet. En neddragning framgår inte av budgetpropositionen, där det slås fast att Statens kulturråd fördelar bidrag till deras verksamhet. Statens kulturråd får ett anslag på 71,1 miljoner kronor 2023 – 2,6 miljoner kronor mindre än i år.

Att kulturbudgeten minskar beror enligt propositionen delvis på att tillfälliga pandemistöd till kulturverksamheter antingen minskar i omfattning eller upphör helt. Några nya stimulansstöd med anledningen av pandemin finns inte med i budgeten.

Hela utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid tilldelas 16,7 miljarder kronor, mot fjolårets 18,5 miljarder.

Till medieområdet, dit bland annat anslag till Statens medieråd räknas, går cirka 86,5 miljoner kronor – något mer än förra året.

Kulturbudgeten beräknas minska ytterligare fram till år 2025.

Kulturminister Parisa Liljestrand presenterar budgeten vid en pressträff klockan 11.

Texten uppdateras.

Du kanske också gillar