Hem Sverige En regering inte bara för Stockholm

En regering inte bara för Stockholm

förbi admin
0 kommentar

Med mycket stor sannolikhet står det klart de närmaste dagarna att Sverige får en borgerlig regering. Förhoppningsvis kan poströsterna också ge denna regering en något starkare marginal en ett mandats övervikt i riksdagen.

I hög grad var det Sverigedemokraternas inryckningar i traditionella C- och S-fästen som gav borgerligheten segern. Högervinden svepte över Landsorts- och landsbygdssverige. Men även Moderaterna bidrog starkt till att göra regeringsskiftet möjligt. M har har vinnlagt sig om att inte framstå som ett parti för Stockholmseliten. Partiet har också mer eller mindre uppmuntrat sina anhängare att rädda Liberalerna från att trilla ur riksdagen, exempelvis genom att ge L-ledaren Johan Pehrson draghjälp med gemensamma framträdanden.

För detta har Moderaterna fått betala ett pris. Partiet tappar till exempelvis rätt märkbart i Stockholm, inte minst i Stockholms innerstad. Stockholm tar ett rejält kliv i motsatt riktning mot resten av landet. Genom att M-sympatisörer lånade ut sina röster till L fick de även se sig förbisprungna av SD. Men på det hela taget var det en lyckad strategi. Ulf Kristersson ser ut att bli nästa statsminister.

Utan alliansen med SD fanns ingen möjlighet att rucka på Socialdemokraternas maktinnehav. Nu kan Sverige få en regering som prioriterar ”vardagsbekymren”, som ser till att sänka bränsleskatterna, underlättar livet på landsbygden och ger polisen de befogenheter den behöver för att bekämpa gängbrottsligheten i våra städer.

Sakpolitiskt är de fyra partierna överens i de stora frågorna. Sverige ska en mycket sträng migrationspolitik. En kraftfullare brottsbekämpning och en mycket mer robust energipolitik. Det ska löna sig att arbeta. Välfärden ska prioriteras framför bidrag, men socialförsäkringarna värnas. I mångt och mycket är det gammal folkpartipolitik. Ändå ligger det som mörka moln över många kommentarer i medierna. En del – som Veronika Palm (S) i SVT (13/9) – talar rakt ut om maktskiftet som ett hot mot demokratin. Det är förstås ett nyspråk värdigt George Orwell.

Den nya regeringen kommer snarare ägna sig åt jordnära reformer för att förbättra för ”vanligt folk”. Det är vad motsvarande styren i huvudsak ägnat sig åt i de skånska kommuner där M och SD samregerat den senaste mandatperioden. Det är vad framgångsrika lokalt förankrade kommunalråd som Kristian Sonesson (M) i Staffanstorp och Torkild Strandberg (L) i Landskrona ägnat sig åt, med ett starkt och växande stöd.

Naturligtvis kommer inte heller denna regering vara felfri. Dess förslag bör nagelfaras och diskuteras kritiskt. Men det är just förslagen och sakpolitiken som bör diskuteras och kritiseras. Inte någon vag, framsuggererad hotbild baserad på att ”fel personer” kommit till makten. SD har representanter som uttrycker sig både klumpigt och olämpligt titt som tätt. Men Sverigedemokraterna är inte någon demonisk faktor, det är ett parti bland fyra i en konstellation – där Liberalerna ingår.

Det mesta den nya regeringen lär ta sig till kommer vara grått och ospännande. Men den bör heller inte skygga för kritik från stark särintressen. Den nya regeringen är i sin fulla rätt att skära ned på det enormt övervuxna och kontraproduktiva bistånd på 47 miljarder kronor per år som Sverige skickar i väg. Den är i sin fulla rätt att se över en kulturpolitik och civilsamhällespolitik som i vissa fall gynnar aktivism mer än kvalitet. Den bör se över om vi verkligen ska ha ett ”nationellt sekretariat för genusforskning” och andra institutioner som endast ägnar sig åt ideologiproduktion – för att nämna några områden där allt annat än status quo på falska grunder utmålas som ”hot mot demokratin”.

Att Sverige efter åtta år av S-styre ser ut att få till ett maktskifte visar faktiskt att svensk demokrati fungerar som den ska. Att grupper som sällan hörs i den offentliga debatten burit fram detta maktskifte är också ett friskhetstecken. Sverige kan för första gången på länge få en regeringskonstellation som inte är Stockholmsetablissemangets förstahandsval. Det ska vi vara glada för.

Du kanske också gillar