Hem Sverige Energiministern: Ett stort steg framåt för EU

Energiministern: Ett stort steg framåt för EU

förbi admin
0 kommentar

Av de 27 medlemsländerna ställde sig 26 bakom uppgörelsen om att i ett första steg frivilligt minska gaskonsumtionen med 15 procent under hösten och vintern. Endast Ungern stod utanför.

– Vi är nöjda med resultatet. EU-länderna visar tydligt för Ryssland, för omvärlden och för marknaden att vi är orubbliga i vårt samarbete och vårt agerande för att bli oberoende av rysk fossil energi. Det har varit viktigt, säger Khashayar Farmanbar.

Även Sverige med en mycket låg andel gas i energimixen åtar sig att se över gasanvändningen, säger energiministern efter ett flera timmar långt möte i Bryssel.

– Avtalet innebär att vi ska kunna se till att gasanvädningen i det svenska naturgasnätet ska kunna minska med 15 procent, antingen frivilligt eller om unionen utlöser det genom en kris, då det blir obligatoriskt.

Särskilt viktiga industrier som använder naturgas ska dock undantas från beräkningen, säger han.

Lättare för andra

TT: Kommer Sverige att minska sin gaskonsumtion med 15 procent?

– Vi ser redan nu att det finns en rörelse mot kraftig effektivisering av gasanvändning på grund av de ökande priserna på grund av världsläget. Så möjligheten att nå det målet är fullt möjligt. Sedan får vi se hur läget utvecklas.

Gasminskningskravet tar hänsyn till små marknader, vilket Sverige får räknas till eftersom gasanvändningen utgör 2,7 procent av den totala energikonsumtionen.

– Om man jämför med andra länder som har hushåll uppvärmda av gas, så har de lättare att hitta energieffektiviseringsåtgärder för att spara in 15 procent, säger Farmanbar.

“Steg framåt för EU”

TT: Är det inte en svaghet att överenskommelsen har så många undantag?

– Jag skulle säga att det här är ett stort steg framåt mot ett säkrare och hållbarare EU. Det är klart att länderna har olika förutsättningar och det måste man ha respekt för. Vi står fast vid att den gröna omställningen är vägen framåt och att vi ska bli fritt från rysk energiimport. Man kan nå långt på båda de här målsättningarna med det här paketet. Så jag ser det här som ett positivt steg framåt för EU.

TT: Hur kan avtalet påverka elpriserna i vinter?

– Min tjeckiska kollega pekade på att man tagit ett första steg mot att sänka priserna. Vi får följa läget noggrant, men det finns en risk för prishöjningar när resten av Kontinentaleuropa är så oerhört beroende av rysk energiimport på ett sätt som Sverige inte är.

Du kanske också gillar