Hem Sverige Erdogans nya kritik: Sverige måste tillämpa lagen

Erdogans nya kritik: Sverige måste tillämpa lagen

förbi admin
0 kommentar

Han säger att Sverige först och främst måste uppfylla sina åtaganden gentemot Turkiet.

– Det är inte tillräckligt att ta fram lagen, det är nödvändigt att implementera den, säger han på en presskonferens inför FN:s högnivåmöte nästa vecka.

Erdogan syftar troligen på den nya terroristlagstiftningen som trädde i kraft den 1 juni som gör det straffbart att delta i, främja, stärka eller understödja en terroristorganisation.

– Men om terrorister fortfarande ges skydd där och skyddas av den svenska polisen, om de kan demonstrera fritt på gatorna, så betyder det att de inte uppfyller sina åtaganden.

Ny lagstiftning

– De blundar för terroristaktiviteter på Stockholms gator. Och det här kan såklart inte tolereras, fortsätter presidenten.

Sverige, Nato och Turkiet kom i juli överens om att Turkiet ska skicka över den svenska Natoansökan till parlamentet “så snart som möjligt”. För svensk del har det tolkats som att det ska ske i oktober när det turkiska parlamentet öppnar igen.

Erdogan fortsätter sitt svar med säga att om inte löftena uppfylls kan han inte garantera hur det turkiska parlamentet kommer att rösta.

– Det är uppe för tolkning.

Presidenten svarar också på hur en eventuell affär av amerikanska F-16-stridsflyg kan komma in i Natoprocessen.

Enligt Erdogan är budskapet från USA att representanthuset äger frågan, men Turkiet har också sitt parlament, svarar han.

– Ja, vi kommer att lämna över det här till parlamentet men det kommer att vara en process där och beslutet är parlamentets eget.

Utrikesminister Tobias Billström (M) avböjer att kommentera utspelet.

Kan bryta med EU

Erdogan uttalar sig också om relationerna till EU och säger att det kan bli tal om att bryta relationerna.

Som en del av avtalet i Vilnius i juli gick Sverige med på att stödja Turkiets försök att gå med i unionen.

Turkiet är kandidatland till EU sedan 1999, men på grund av en tillbakagång när det gäller demokrati, rättsstatsprinciper och grundläggande rättigheter i landet har anslutningsförhandlingarna mellan EU och Turkiet stått stilla sedan juni 2018.

– Min tolkning är klar, EU försöker kapa banden till Turkiet. Vi håller ett noga öga på utvecklingen och kommer att agera enligt de bedömningar vi gör och vi kan bryta med EU, säger Erdogan.

Du kanske också gillar