Hem Sverige Facket larmar om läkarflykt från Sahlgrenska:

Facket larmar om läkarflykt från Sahlgrenska:

förbi admin
0 kommentar

I januari 2021 fick läkaren Gustaf Lernfelt nog och lämnade sin tjänst på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU. En bidragande orsak var att han som nybliven specialist inom barnmedicin inte gavs något utrymme att löneförhandla.

– Jag hade blivit Sveriges sämst betalda specialistläkare om jag hade fortsatt. Och det handlar inte om att lönen är låg. Jag kan inte acceptera att jag blir sedd som så mycket mindre värd än vad alla andra läkare i landet blir, säger han.

Istället började han på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås där han i dag får motsvarande två månadslöner extra per år, mot om han stannat kvar. Han upplever sig också mer uppskattad på sin nuvarande arbetsplats, där han hittat ett mentorskap och ges bättre utvecklingsmöjligheter.

Hanna Kataoka, ordförande för Västra Götalands läkarförening på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Foto: Privat

Gustaf Lernfelt är långt ifrån den ende specialistläkare som nyligen har lämnat Sveriges största sjukhus. Hanna Kataoka, överläkare och ordförande för Läkarförbundet på SU, talar om en ”läkarflykt” där flera verksamheter har drabbats, däribland onkologen, IVA, förlossningen, psykiatrin, BUP och radiologin.

– Det finns avdelningar där vi har ett 20-25-procentigt tapp på specialistläkare. De siffrorna talar för en osund personalomsättning, säger Hanna Kataoka.

Hon ser flera risker med att sjukhuset ”dräneras på specialistkompetens”. Det blir en högre arbetsbörda på dem som blir kvar.

– Risken är också att vården urholkas och blir mycket sämre. Livsnödvändiga operationer försenas, vid förlossningskomplikationer kanske barnet inte kan räddas, svårt psykiskt sjukas liv och hälsa äventyras, cancerdiagnostik försenas.

Bakgrunden till uppsägningarna är ett mångårigt missnöje över läkarlönerna, framför allt bland specialistläkarna. Men det har tilltagit under förra året och i år, enligt Kataoka som menar att det hänger ihop med hur det grönblå regionstyrets nyligen genomförda lönesatsningar har fördelats.

Under förra året beslutades om en treårig satsning på 700 miljoner kronor som är tänkt att bidra till att regionen kan ta sig upp från bottenskiktet av löneligan för anställda i vården. Målet är att 42 yrkesgrupper inom vården som i dag ligger under riksgenomsnittet ska nå upp till åtminstone medellönen i landet innan de tre åren är till ända.

Men läkarna fick inte del av den första potten av satsningen som betalades ut i år. De hölls också utanför det senaste två lönepåslaget för dem som jobbar dygnet runt inom vården.

– SU:s  läkare utesluts från vårdsatsning efter vårdsatsning trots arbete dygnet runt och att de bär det yttersta medicinska ansvaret. Under flera års tid har löneutvecklingen för SU:s läkare försämrats till den grad att lönerna numera är lägst i landet, säger Hanna Kataoka.

Linus Hansson, specialist i akutsjukvård, ifrågasätter varför SU:s läkarlöner ligger lägre än resten av landet. ”Det är inte så att vi läkare inte klarar oss, men det sticker i ögonen när vår arbetsgivare säger sig vilja vara landets bästa offentliga arbetsgivare och samtidigt betalar de sämsta lönerna.”

Linus Hansson, specialist i akutsjukvård, ifrågasätter varför SU:s läkarlöner ligger lägre än resten av landet. ”Det är inte så att vi läkare inte klarar oss, men det sticker i ögonen när vår arbetsgivare säger sig vilja vara landets bästa offentliga arbetsgivare och samtidigt betalar de sämsta lönerna.”

Foto: Veronika Ljung-Nielsen

För de läkare som stannar kvar blir det ett tungt lass att bära, menar Linus Hansson, specialist i akutsjukvård, ST-läkare på Anopiva (anestesi, operation, intensivvård) och fackligt klinikombud på Östra sjukhuset, som är en del av SU.

– På Östra har vi nu ett monumentalt behov av stafettläkare. Vi saknar omkring 20 specialistläkare bara på vår klinik, Anopiva. Stafettläkare är viktiga, men de kostar mycket pengar, de kan inte vara med och verksamhetsutveckla och de kan inte agera handledare. Det är inte hälsosamt för ett sjukhus att ha det så här.

I nuläget har han inga planer på att byta arbetsplats.

– Det handlar mycket om att jag har sambo och en ettåring och vi trivs väldigt bra i Göteborg. Jag vill ogärna pendla och sen älskar jag mitt jobb.

Han gör just nu sin andra ST-utbildning och är väldigt nöjd med den. Däremot vet han inte om han kommer att vara kvar på SU när han är klar dubbelspecialist på grund av löneläget.

Huvudentrén till Östra sjukhuset som är en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Huvudentrén till Östra sjukhuset som är en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Från politiskt håll är man medveten om lönesituationen, enligt Gustaf Josefson (M), Sahlgrenska universitetssjukhusets ordförande.

– Vi har generellt sett något lägre läkarlöner. Det är vi medvetna om och vi har försökt att jobba med det.

För att komma till rätta med lönerna generellt sett hänvisar Josefson till 700 miljoner-satsningen. I år betalades pengar ut till dem som ligger längst från jämställda löner: sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker.

– Det handlar om att verksamhetscheferna uttryckte att det var där som den största bristen fanns och var svårast att rekrytera personal för att upprätthålla vårdplatser.

Läkarna kommer däremot att inkluderas under 2023 och 2024, men det är inte bestämt hur mycket det blir.

Varken Gustaf Josefson eller sjukhusets HR-direktör Maria Aleniusson delar bilden av att det pågår en ”läkarflykt” från SU. Istället menar de att personalomsättningen bland läkare är låg.

– Vi har inom vissa specialiteter ett mer ansträngt läge när det gäller att rekrytera och behålla specialistläkare, och där ser vi att det ser likadant ut nationellt, skriver Aleniusson i ett svar.

Det är uppenbarligen många som har slutat. Vad kan man från politikerhåll göra för att få läkare att stanna kvar?

– Vi har ju de pengarna som vi har. Men det som vi försökt jobba med är att verksamhetscheferna får ett större mandat över sin budget. Låt säga att det är en läkare med lång erfarenhet och som cheferna vet jobbar på bra. Där ska de kunna känna sig lite friare i hur de värderar den lönen, säger Gustaf Josefson.

Läs fler nyheter från Göteborg här

Du kanske också gillar