Hem Sverige Färre som dör av covid-19

Färre som dör av covid-19

förbi admin
0 kommentar

Sverige har visserligen fortfarande en överdödlighet just nu, jämfört med tidigare år, men antalet svenskar som avlider med covid-19 blir färre. Det konstaterar Folkhälsomyndigheten i den senaste veckorapporten som publicerades på torsdagseftermiddagen.

På grund av den fördröjning som finns i rapporteringen av avlidna fokuserar myndighetens analys av avlidna på vecka 2, då 290 dödsfall rapporterades. Det kan jämföras med de tre föregående veckorna då i snitt 376 dödsfall registrerades per vecka. Av de som dog vecka 2 hade 178 – lite drygt 61 procent – äldreomsorg (hemtjänst eller äldreboende).

Därutöver, skriver Folkhälsomyndigheten, fortsätter trenden med sjunkande antal fall av covid-19. Både ute i samhället och inom äldreomsorgen. Under vecka 4, vilket är så långt som rapporten sträcker sig, rapporterades 1 390 bekräftade fall av covid-19, vilket är en minskning med 29 procent jämfört med vecka 3. Bland personer på särskilda boenden och med hemtjänst var minskningen 35 respektive 23 procent.

Antalet inneliggande patienter med covid-19 blir också allt färre. Den 2 februari vårdades 750 patienter med covid-19 på landets sjukhus, att jämföra med 921 för en vecka sedan. Även antalet svårt sjuka patienter som får intensivvård minskar. För närvarande är det endast sju stycken, enligt Svenska intensivvårdsregistret. För de 83 patienter med bekräftad covid-19 som vårdats inom intensivvården de senaste veckorna, var medelåldern 66 år samtidigt som 92 procent tillhörde en medicinsk riskgrupp.

Precis som tidigare är det fortfarande ett antal olika genetiska undergrupper till omikronvarianten som cirkulerar just nu, varianter som ger viruset ökad förmåga att undvika immunförsvaret. Trots detta anses vaccinet fortfarande ha god effekt, framför allt för att skydda mot svår sjukdom.

Du kanske också gillar