Hem Sverige FHM: Psykiska besvär vanligt hos personer med dålig ekonomi

FHM: Psykiska besvär vanligt hos personer med dålig ekonomi

förbi admin
0 kommentar

Tolv procent av befolkningen uppger att de har ekonomiska problem. Det visar den nationella folkhälsoenkäten som Folkhälsomyndigheten genomförde under våren.

I undersökningen definieras ekonomiska problem som att man haft svårt att klara löpande utgifter för mat, hyra och räkningar under den senaste tolvmånadersperioden. Bland gruppen som har ekonomiska problem är det tre gånger så vanligt med psykiska besvär än bland de som har det bättre ställt.

Till exempel uppgav var femte person, 20 procent, med ekonomiska problem att de hade svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Bland de som inte uppgett att de har ekonomiska problem var andelen sex procent.

– När det kommer till psykiska besvär finns det stora skillnader mellan olika grupper. Bland annat när man tittar på ålder och kön, men den tydligaste skillnaden är mellan olika socioekonomiska grupper, säger Folkhälsomyndighetens utredare Hillevi Busch.

Andelen som svarat att de har psykiska besvär har legat på ungefär samma nivå sedan 2018, men i ett längre perspektiv kan Folkhälsomyndigheten se en ökning, säger Hillevi Busch.

– Ser man på befolkningen som helhet kan man se ganska stora skillnader från 2016. Det har skett en gradvis ökning över flera år, egentligen ända sedan vi påbörjade mätningarna 2004.

Undersökningen besvarades av runt 17 000 personer mellan februari och maj. Då kunde man inte se någon betydande skillnad i hur många som har ekonomiska problem jämfört med tidigare, men efter den senaste tidens ökande priser och höga inflation kan det ha förändrats.

Däremot innebär det inte nödvändigtvis att de psykiska besvären kommer att öka.

– De som har ekonomiska problem i högkonjunktur är kanske en annan grupp än de som har det under lågkonjunktur. Då kan det bli så att fler som har ekonomiska problem kanske har andra typer av resurser, till exempel ett bra socialt nätverk som man kan ta stöd av, säger Hillevi Busch.

Läs mer:

Psykologen: Så bemöter du närstående som mår psykiskt dåligt

Nya rekordsiffror för uttag av vabdagar

Många mottagliga för influensan i år

Du kanske också gillar