Hem Sverige Fler barn isolerade från skolan – koppling till släktgården

Fler barn isolerade från skolan – koppling till släktgården

förbi admin
0 kommentar

Avslöjandet om barnen på släktgården i Halland har blottat brister i kommunens och myndigheternas hantering av barn som lever isolerade.

DN kunde visa att socialtjänsten i Varberg varnades om situationen på gården vid upprepade tillfällen, under flera år. Föräldrarna avsade sig bland annat kontakt med barnavårdscentraler, tandvården och skolan. Ett av barnen saknade personnummer.

I dag är fem barn från de två familjerna på gården omhändertagna med stöd av LVU. En av dem, en 8-årig flicka, vårdas i hemmet.

Efter avslöjandet har både Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg inlett granskningar av ärendet.

DN kan nu avslöja ytterligare ett fall, i Österåkers kommun utanför Stockholm, där två syskon har hållits borta från skolan. Trots minst sex orosanmälningar från rektor och skolpersonal – under ett års tid – har socialtjänsten inte ingripit.

Barnens föräldrar hävdade att familjen skulle flytta utomlands, och att barnen därför inte omfattades av skolplikten. Det visade sig senare att barnen fortfarande befann sig i Österåker.

Foto: Daniel Costantinï

I offentliga handlingar från kommunen framgår att det äldsta barnet skulle ha börjat skolan för snart tre år sedan, hösten 2019.

Familjen påstod då att de skulle vistas utomlands, i Norge, under en längre tid, och att barnet därför inte omfattades av skolplikten.

Två år senare, våren 2021, fick tjänstemännen på skolförvaltningen i Österåker veta att familjen inte befann sig utomlands. I ett samtal med barnets mamma fick rektorn veta att föräldrarna ändå inte tänkte skicka sitt barn till skolan.

I en tjänsteanteckning skriver rektorn att mamman vid flera tillfällen hänvisade till att det finns ”pedofiler, mördare och knarklangare” på skolan.

Det äldsta barnet skulle ha börjat skolan hösten 2019 men har haft 100 procent frånvaro.

Det äldsta barnet skulle ha börjat skolan hösten 2019 men har haft 100 procent frånvaro.

Rektorn och skolpersonalen gjorde flera orosanmälningar till socialtjänsten, men fick inget gehör.

– Trots att jag uttryckligen bad om att få återkoppling på mina anmälningar har jag inte hört något över huvud taget från socialtjänsten. Det här ärendet har bara flutit på, trots våra anmälningar. Under det senaste året har min oro ökat, säger rektorn.

DN:s granskning visar att fallet i Österåker har kopplingar till släktgården i Halland.

I sociala medier har mamman till barnen i Österåker kontakt med en av mammorna på släktgården utanför Varberg. Mamman i Österåker har bland annat ”gillat” flera filmklipp som Varbergsfamiljen spelade in under tiden de höll sig gömda från myndigheterna. I klippen riktade familjen bland annat kritik mot skolan, skolplikten och samhället. Mammorna interagerar regelbundet med varandra och är också medlemmar i en mindre Facebook-grupp där skolplikten starkt ifrågasätts.

På Facebook delar föräldrarna i Österåker olika konspirationsteorier, bland annat om vaccin och om att barn i den konventionella skolan blir ”skolskadade” och behöver läkas. Pappan använder sig av en signatur som kan spåras till konspirationsrörelsen Qanon, vars anhängare bland annat var drivande i attacken mot Kapitolium i USA.

Familjen i Österåker har en direkt koppling till en av mammorna på släktgården i Halland.

Familjen i Österåker har en direkt koppling till en av mammorna på släktgården i Halland.

Foto: Daniel Costantinï

I en Facebook-kommentar skriver Österåker-mamman att de har skyddat barnen ”från systemet på alla sätt vi kunnat” och ger flera exempel: ”inga vaccin, bvc, förskola, skola etc”. Genom att skydda barnen från detta undviker de att bli ”förstörda av allt gift, rädslor, hjärntvättning och allt från systemet”.

Rektorn på skolan i Österåker är förvånad och oroad av kopplingen mellan familjerna.

– Det är oroande om det finns en samling människor som producerar en kommande generation som tror att samhället är farligt att vara i. Det är läskigt, säger rektorn.

Mamman i Österåker är styrelseledamot i ett aktiebolag som uppges driva familjehem. Det är dock oklart om de har tagit emot några barn de senaste åren, men i domstolshandlingar från 2015 framgår att ett barn från en annan familj då var LVU-placerad i deras bostad.

”Vid mötet framkommer tydligt att de inte har för avsikt att skicka barnen till skolan.”

Hösten 2021, när inte heller familjens yngsta barn kom till förskoleklass, ordnade rektorn i Österåker ett möte med socialtjänsten och föräldrarna.

Efteråt skrev rektorn en ny tjänsteanteckning: ”Vid mötet framkommer tydligt att de inte har för avsikt att skicka barnen till skolan.”

Föräldrarna uppgav att de planerade att starta ett community för personer med liknande inställning till skolan, och att de inte ställde sig bakom ”någon svensk skola”.

Rektorn ställde också frågor om barnens hälsovård, eftersom barnen inte heller kommit i kontakt med skolhälsan. Föräldrarna meddelade då att de hade ”både läkare och tandläkare i släkten”.

I anteckningen tillade rektorn att hon och hennes kollega lämnade mötet med ”en stark och påtaglig känsla av obehag”.

Rektorn på skolan har dokumenterat fallet i flera tjänsteanteckningar.

Rektorn på skolan har dokumenterat fallet i flera tjänsteanteckningar.

Foto: Daniel Costantinï

Av mejlkorrespondensen mellan tjänstemännen på skolförvaltningen i Österåker framgår att de är mycket bekymrade över barnens situation.

Under senhösten 2021 folkbokfördes barnen i en norrländsk kommun. Efteråt tycks ingen på förvaltningen riktigt få klart för sig vem som egentligen bär ansvaret för att barnen kommer till skolan, eftersom det var oklart var barnen verkligen bodde.

Först i maj i år, samma eftermiddag som DN publicerar granskningen om barnen på släktgården i Halland, tas ärendet upp igen.

Kommunen har då fått klart för sig att barnen faktiskt bor i Österåker, även om de är folkbokförda i den norrländska kommunen.

En tjänsteman i Österåker skriver ett mejl till sina kolleger: ”Vi vet att de bor i [område i Österåker] men hålls hemma”.

Hon får svar från en kollega, som är insatt i frågan:

”Det här ärendet är oroväckande likt Hallandsärendet”.

Skärmdump från mejl den 20 maj 2022

Skärmdump från mejl den 20 maj 2022

Tjänstemännen får veta att den norrländska kommunen har haft ett möte med barnens mamma, men att hon återigen avvisat kravet på att barnen ska gå i skolan. Mamman uppges därefter ha ”gått under jorden” och inte gått att nå.

Rektorn i Österåker är kritisk till kommunens hantering.

– Den enda återkopplingen jag har fått från socialtjänsten var på fredagen några dagar efter att DN uppmärksammat fallet i Halland. Då ringde en person på socialtjänsten till mig.

Hon fortsätter:

– Jag är bekymrad över att det tar så lång tid innan man gör något. Det här ärendet verkar bara ha flutit på, trots våra anmälningar.

Vad som nu händer i ärendet omfattas av sekretess.

I Varberg omhändertogs flera av de skolpliktiga barnen med stöd av LVU, eftersom föräldrarna inte ville låta sina barn gå till skolan.

Rektorn och skolpersonal har gjort åtminstone sex orosanmälningar under ett års tid.

Rektorn och skolpersonal har gjort åtminstone sex orosanmälningar under ett års tid.

I handlingar från Förvaltningsrätten i Stockholm framgår att socialnämnden i Österåker ”eventuellt” kommer att lämna in en ansökan om att de två barnen ska omhändertas. Både föräldrarna och barnen har därför fått ombud som ska kunna företräda dem i processen.

Erica Sundberg, enhetschef på socialförvaltningen i Österåker, vill inte kommentera ärendet och hänvisar till sekretess. Generellt, säger hon, inleder socialtjänsten alltid en utredning om det kommer information om att barn hålls borta från skolan under en lång tid.

– Det är väldigt allvarligt. Det föranleder dessutom en oro för barnets hälsa och utveckling i övrigt.

”Jag skulle tro att socialtjänsten inte har fått information under alla de här åren som har gått”

I det här fallet har skolan gjort minst sex orosanmälningar, hur kommer det sig att kommunen inte har sett till att barnen kommit till skolan?

– Om vi får in den här typen av information inleder vi alltid en utredning. Det kan vara så att man avslutar utredning med oro, men att det ändå inte finns skäl till insatser.

– Socialförvaltningen får information genom att en anmälning om oro görs. Om ingen anmälning görs hamnar informationen aldrig hos socialförvaltningen.

Kan ni inte ringa upp skolan och kolla om barnen är där?

– Om vi har en pågående utredning eller insats kan vi göra det, men om det inte finns något ärende kan vi inte göra det.

”Jag kan garantera att i såna här ärendet gör vi vårt jobb”, säger Erica Sundberg, på socialförvaltningen i Österåker.

”Jag kan garantera att i såna här ärendet gör vi vårt jobb”, säger Erica Sundberg, på socialförvaltningen i Österåker.

Foto: Daniel Costantinï

De här barnen har missat sina första år i skolan, har ni verkligen gjort ert jobb här?

– Jag kan garantera att i såna här ärendet gör vi vårt jobb. Jag skulle tro att socialtjänsten inte har fått information under alla de här åren som har gått.

Vad tänker du om att barn inte fått gå i skolan i er kommun?

– Det är bedrövligt. Fruktansvärt.

Erica Sundberg poängterar att det är viktigt att skolor och andra aktörer fortsätter att anmäla om de har oro för ett barns situation, även om socialtjänsten inte kan ge någon återkoppling.

– Sekretessen mellan skola och socialtjänst är stark. Ibland skulle det vara bättre, för barnens skull, med mer transparens.

I slutet av maj tog fallet en ny vändning. Då uppgav mamman för Skatteverket att hon och barnen flyttat utomlands. I folkbokföringen är de nu registrerade som utvandrade till ”okänt land”. Det skedde bara någon vecka efter att socialnämnden i Österåker meddelade att den ”eventuellt” kommer att begära att barnen ska omhändertas.

DN har sökt föräldrarna för en intervju, men de har inte gått att nå.

Läs DN:s tidigare granskning:

Du kanske också gillar