Hem Sverige Försäljning av skola på Ekerö väcker hård kritik

Försäljning av skola på Ekerö väcker hård kritik

förbi admin
0 kommentar

I veckan meddelande Ekerö kommun att de säljer Ekebyhovskolan till fastighetsbolaget Nystad. Köpeskillingen landar på 28 miljoner kronor. Planen är att den befintliga kommunala skolan ska rivas för att ge plats åt två nya friskolor. Den ena är Internationella engelska skolan, IES, som planerar att etablera sig i kommunen. Den andra är Birkaskolan som flyttar från sina nuvarande, tillfälliga, lokaler.

IES kommer att hyra in sig direkt av Nystad. I fallet med Birkaskolan är det Ekerö kommun som kommer att hyra lokalerna, för att sedan låta friskolan hyra in sig andra hand. Hyresavtalet mellan kommunen och Nystad är bindande och löper 20 år från det att den nya skolan öppnar. Hyran ligger på 15,5 miljoner kronor per år och räknas upp med konsumentprisindex. Sammanlagt handlar det om en hyresintäkt på mer än 310 miljoner.

Visionsbild över nya Birkaskolan, framtagen av Nystad. Områdets och bebyggelsens gestaltning och utformning bearbetas i kommande skeden, enligt kommunen.

Foto: Tomorrow

Affären klubbades av kommunfullmäktige i november 2020 med en rösts marginal. Beslutet föregicks av hård debatt och överklagades till förvaltningsrätten av Desirée Björk, företrädare för det lokala Öpartiet. Hon anser att skolfastigheten säljs till underpris eftersom den har värderats till 39 miljoner, alltså 11 miljoner mer än vad den säljs för, av konsultbolaget Svefa. Dessutom vänder hon sig mot att affären gjordes upp med Nystad utan att några andra aktörer fick möjlighet att lägga anbud.

Men förvaltningsrätten har gett kommunen rätt, bland annat med hänvisning till att värderingen inte tar hänsyn till rivningskostnader för den befintliga skolan, och nu har försäljningen vunnit laga kraft.

– Jag ville göra en laglighetsprövning av processen när man inte genomförde en regelrätt upphandling. Man ger Nystads skolfastigheter ensamrätt, säger Desirée Björk, som fortfarande är skarpt kritisk till försäljningen.

En annan som röstade emot beslutet är Liberalernas gruppledare Fredrik Ohls. Till skillnad från sina partikollegor i Stockholms stad, som nyligen röstade för försäljningen av en skola i Gubbängen till IES, anser han att Ekerö kommun bör fortsätta äga skolfastigheten.

– Vi på Ekerö tycker inte att det är positivt med den här typen av affärer. Vi tänker på skattebetalarna och vad som är billigast för dem. Det är dålig liberalism om du förlorar pengar, säger han.

Fredrik Ohls är alltjämt positiv till att kommunen får ett större utbud av skolor, men vänder sig emot att Nystad och IES får köpa marken utan konkurrens. Han ställer sig också frågande till varför den befintliga skolan måste rivas istället för att renoveras.

– Man har dömt ut byggnader från 1989 och sålt dem som rivningsobjekt. Nystad får byggrätter och en färdig detaljplan för två skolor med sammanlagt 1 200 elever. Det kommer att bli en superaffär för dem, säger han.

Kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M), som drev igenom affären ihop med KD, C och SD, tycker att Öpartiets Desirée Björks agerande är oansvarigt. När kommunen säljer mark gäller inte lagen om offentlig upphandling utan de är fria att sälja till en utvald aktör, säger han. Överklagandet har gjort att tidplanen riskerar att spricka eftersom Birkaskolan behöver lämna sina tillfälliga lokaler innan den nya Ekebyhovskolan står klar.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M).

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M).

Foto: Jonas Lindkvist

– Hon har överklagat beslutet i det legala systemet upp till högsta instans, vilket har inneburit enorma kostnader och försenat projektet. Jag tycker att det är högst anmärkningsvärt att ett politiskt parti, som i våra demokratiska församlingar haft möjlighet att debattera och påverka beslutet, använder sig av den typen av verktyg, säger han.

Om beskyllningarna att kommunen sålt skolfastigheten för billigt säger han att priset har satts utifrån två oberoende värderingar. Adam Reuterskiöld anser, tvärtemot Liberalerna, att det blir en bra affär för kommuninvånarna.

– Det är en synnerligen bra affär ur flera synvinkar. Dels ekonomiskt, dels att vi får fler skolplatser och större valmöjlighet för eleverna.

Trots att affären fick grönt ljus av förvaltningsrätten har kommunens revisorer gett i uppdrag till konsultjätten PWC att granska processen kring försäljningarna av kommunala fastigheter. Den väntas bli klar inom några veckor.

– Jag tycker att kommunrevisionen är av godo. Om de vill granska det här ytterligare en gång välkomnar jag det, säger Adam Reuterskiöld.

:

Du kanske också gillar