Hem Sverige Forskare: Det är problematiskt att Lotta Edholm kommer från näringslivet

Forskare: Det är problematiskt att Lotta Edholm kommer från näringslivet

förbi admin
0 kommentar

När Lotta Edholm (L) på tisdagen utnämndes till skolminister i Ulf Kristerssons regering satt hon i styrelsen för friskoleföretaget Tellusgruppen. Hon ägde också aktier i koncernen till ett värde av runt 90 000 kronor.Foto: Paul Hansen

Aktierna i Tellusgruppen gick upp med runt 13 procent på måndagen då det blev känt att hon utnämnts till skolminister.

Innan hon började arbeta för Tellusgruppen var hon, under mer än tjugo års tid, skolpolitiker i Stockholm.

Det är inte ovanligt att politiker går mellan politik och näringsliv. DN skrev nyligen om den tidigare energiministern Ibrahim Baylan (S) som ska bli konsult i energifrågor mitt under den pågående energikrisen.

Karensnämnden inrättades 2018 för att bedöma om sådana övergångar riskerar att skada allmänhetens förtroende eller statens intressen. En makthavare kan ju ta med sig information från Regeringskansliet, som kan användas för att vinna fördelar i näringslivet.

Karensnämnden kan bara ha synpunkter när en politiker går från statlig anställning över till näringslivet.

– Utnämningen av en minister omfattas alltså inte av Karensnämndens regler. Det finns inget ”objektivitetskrav” när man väljer en minister, säger nämndens ordförande Anna Skarhed.

Den nya regeringen har tydligt aviserat att det är viktigt att värna friskolor. Då är det logiskt att välja en minister som gillar det, menar hon.

Anna Skarhed jämför med att den förra skolministern Lina Axelsson Kihlblom sannolikt rekryterades just för att hon kom från det andra hållet. Hon var chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Nynäshamn, tidigare rektor på en kommunal skola, och starkt kritisk till marknadsskolan.

– Hon hade en tydligt friskolekritisk profil. På samma sätt kan man gissa att den här regeringen vill ha en skolminister som värnar om friskolornas varande. Det ligger i linje med vad regeringen jobbar med, säger Anna Skarhed.

Den nya regeringen har tydligt aviserat att det är viktigt att värna friskolor. Då är det logiskt att välja en minister som gillar det, menar Anna Skarhed som är ordförande i Karensnämnden.Foto: Paul Hansen

Camilla Nothhaft är forskare i strategisk kommunikation och lobbyism vid Lunds universitet. 2017 kom hon med en avhandling om lobbyism i Bryssel.

Enligt henne är det problematiskt att den nya skolministern har så nära band med friskoleindustrin.

– Det är problematiskt att man så ofta ser politiker som går till det privata näringslivet, och tvärtom, säger Camilla Nothhaft.

Men precis som Anna Skarhed menar hon att det finns fördelar, till exempel att man har en kompetens och att man förstår och har lätt att kommunicera med varandra, menar hon.

Det är svårt att bedöma hur lång en karenstid ska vara och om det ska vara skillnad beroende på vilken position det handlar om, enligt Camilla Nothhaft.

Hur känslig är skolministerposten, som du ser det?

– Det är klart att hon kommer att bli uppvaktad av friskolekoncerner.

Även om Lotta Edholm, som hon aviserat, avgår från Tellusgruppens styrelse, och säljer sina aktier, så har hon kvar sina kontakter och vänner. Det är betydelserna av sådana band som Camilla Nothhaft undersökt i sin avhandling.

– Till syvende och sist är man inte mer än människa. Man kan inte bara säga upp sina vänner och bekanta bara för att man börjar på ett nytt jobb, säger Camilla Nothhaft.

Hennes forskning handlar om vad som händer när lobbyister och politiker möts och hur villkoren ser ut för den som vill påverka.

Hur kan ett möte mellan en minister och en friskolekoncern se ut?

– Det kan vara ett bokat möte inne på ministerns kontor, en friskolekoncernen som går dit och lägger fram ett underlag som den arbetat fram, för att den har ett intresse i en viss fråga.

– Det kan vara vara tio olika personer som försöker få till ett möte med skolministern under en dag, och då kan det vara svårare att säga nej till en person som man faktiskt känner.

Därför är det viktigt att ministern visar att hon är neutral, inte bara i hur hon tar till sig informationen, utan också i vem hon väljer att träffa, och inte träffa, enligt Camilla Nothhaft.

Läs mer: Ministrar går över till näringslivet utan granskning – systemet ”tandlöst”

Du kanske också gillar