Hem Sverige Forskare: Sätherbergs uttalande om varg är missvisande

Forskare: Sätherbergs uttalande om varg är missvisande

förbi admin
0 kommentar

Den ständigt pyrande vargfrågan har återigen blossat upp i Sverige. Men statistiken som ligger till grund för påståenden om vargen som ett växande problem används felaktigt, enligt Jens Frank, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur vargstammen ska kunna minskas från dagens omkring 400 individer till mellan 170–270 individer. Orsaken är att vargarna är för många, enligt landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) som i en intervju i SVT på tisdagen sa att ”vargstammen ökar varje år”. Men det stämmer inte med statistiken rapporterar SVT.

De årliga inventeringarna av varg som utförs av SLU visar att populationen ökat kraftigt under 2000-talet fram till år 2014. Därefter minskade stammen under några år för att sedan öka något igen de senaste två åren. Jens Frank, forskare på SLU som ansvarar för statistiken menar därför att landsbygdsministerns påstående om att stammen växer år för år inte stämmer.

– Det beror på vilket intervall man väljer. Under de senaste två åren så stämmer det men inte under de senaste fem åren, säger han till SVT.

Efter landsbygdsministerns uttalande följde ytterligare ett exempel på missvisande statistik i sammanhanget. Lantbrukarnas Riksförbunds ordförande Palle Borgström sa i en kommentar till TT på tisdagen att antalet vargangrepp på tamdjur har ökat kraftigt sedan 2018. Men enligt Jens Frank, som ansvarar även för den statistiken, är just 2018 ett vilseledande år eftersom det just då var ovanligt få vargangrepp.

– Eftersom antalet angrepp skiljer sig ganska kraftigt åt från ett år till ett annat måste man se över tid och om man tittar på de senaste fem eller tio åren så visar statistiken att antalet angrepp ligger ganska stabilt. De har varken ökat eller minskat, utan ligger på runt 40 angrepp per år. Trenden är inte att de ökar i antal, säger han till DN.

Läs mer: Missvisande statistik vapen när vargens öde avgörs

Du kanske också gillar