Hem Sverige Forskare: Sveriges undantag från bränsleskatt kan ge ryska miljonvinster

Forskare: Sveriges undantag från bränsleskatt kan ge ryska miljonvinster

förbi admin
0 kommentar

– EU:s miniminivå på bränsleskatt har satt en barriär för hur mycket Ryssland ska kunna tjäna på ländernas sänkningar av bränsleskatten. Nu riskerar Sveriges agerande att bryta sönder den här barriären, säger Daniel Spiro, forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Sveriges regering skickade i maj in en begäran till EU-kommissionen om att få dispens från Energiskattedirektivet, för att helt kunna slopa skatten på bensin och diesel i minst tre månader och på så vis få ned bränslepriserna ”vid pump”. Det skedde sedan Moderaterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gemensamt röstat igenom detta i riksdagen.

Nu har EU-kommissionen rekommenderat ministerrådet att bevilja Sveriges begäran. Daniel Spiro påpekar att det inte handlar om att Sveriges bränslekonsumtion isolerat skulle ha någon nämnvärd påverkan, men eftersom det handlar om att begära undantag från ett EU-direktiv kan det få omfattande konsekvenser som förändrar konsumtionen i hela EU. Förutom Sverige har hittills även Portugal begärt undantag från energiskattedirektivet.

– Genom att be om det här undantaget har vi ju öppnat för en linje där alla EU-länder som vill ha ett undantag ska kunna få det. Och om fler länder följer efter kan det innebära att Ryssland i en handvändning håvar in mer än 90 miljoner kronor extra per dag, säger Daniel Spiro.

– Då ska man tänka på att Ryssland redan i dag tjänar enormt mycket mer på vår bensin- och dieselkonsumtion än de gjorde för ett år sedan, tillägger han.

Tillsammans med forskarkollegor har Daniel Spiro just publicerat en studie i tidskriften Nature Energy, som visar hur en sänkning av bränsleskatten med 10 procent i EU skulle öka konsumtionen så att Rysslands exportinkomster från olja stiger med motsvarande cirka 91,5 miljoner kronor (8,4 miljoner euro) per dag efter det första året och därefter med cirka 89 miljoner kronor per dag. Inledningsvis kan vinstökningen tillfälligt bli betydligt större, skriver forskarna i sin studie.Foto: Mikael Wallerstedt

Förutom en direkt ökning av oljeexporten till EU-länderna, skulle konsumtionsökningen i EU driva upp oljepriset på världsmarknaden, förklarar Daniel Spiro. På så vis ökar vinsten på all försäljning oavsett vilket land som köper oljan.

– Resultaten vi redovisar är helt oberoende av om EU skulle införa ett importembargo eller inte. Det som händer är att vi driver upp världspriset på olja, och då tjänar Ryssland mer, oavsett vem de säljer till, säger Daniel Spiro.

Ungefär 30 procent av världens energiförsörjning kommer från olja, och cirka 11 procent av oljan kommer i dag från Ryssland. Under augusti tjänade Ryssland motsvarande drygt 195 biljoner kronor på sin oljeexport (6,4 miljarder per dag).

Men kör vi verkligen mer bil om bränslepriset sjunker med några kronor?

– På kort sikt är folks körmönster ganska okänsligt för priset, det stämmer. Men det är inte helt okänsligt. Tidigare forskning visar att om priset minskar med 10 procent, vilket motsvarar ungefär två kronor per liter i Sverige, så ökar bränslekonsumtionen med cirka 2,5 procent, säger Daniel Spiro.

I studien diskuterar forskarna åtgärder för att stötta hushåll som drabbas extra hårt av höga bränslepriser, som inte ökar Rysslands oljeinkomster.

– I stället för att sänka skatten kan man använda skatteintäkterna för att öka folks inkomst. Det kan göras genom exempelvis sänkt inkomstskatt, bidrag till vissa hushåll eller regioner, att skatten återbärs till kommunen där bilen tankades så att kommunalskatten kan sänkas och liknande, säger Daniel Spiro.

– Vår analys visar att sådan politik, som höjer folks inkomst, bara ger en bråkdel av vinsterna till Ryssland jämfört med en bränsleskattesänkning.

Läs mer: Trots alla löften – priset på bränsle höjs

Du kanske också gillar