Hem Sverige ”Fråga dem som jobbar kliniskt vad de behöver”

”Fråga dem som jobbar kliniskt vad de behöver”

förbi admin
0 kommentar

Scheelesymposiet 2023 blandade vetenskapliga föreläsningar med erfarenhetsutbyte, traditionsrika ceremonier och nätverkande. 

Årets pristagare Peter Schultz berättade nyligen i en intervju i Läkemedelsvärlden om sina tidiga genombrott och om aktuella projekt vid det stora forsknings- och undervisningsinstitut han leder – Scripps research i Kalifornien.

Mötte svenska forskarkollegor

På torsdagen var han i Stockholm för att medverka vid Scheelesymposiet, ta emot sitt pris av utbildningsminister Mats Persson (L), hålla Scheeleföreläsning och lyssna till dagens övriga fördrag till hans ära.

Sju svenska forskare presenterade under dagen sina respektive arbeten som alla på olika sätt anknyter till den vetenskapliga grund som Peter Schultz har lagt inom kemisk biologi.

Föreläsningarna handlade om allt ifrån grundforskning för att utöka kemisternas verktygslåda till avancerade behandlingar som prövas hos patienter mot bland annat cancer.

Satsar på translationell forskning

När det var dags för pristagarens Scheeleföreläsning bjöd Peter Schultz både bakåt- och framåtblickar. Han tog den initierade åhörarskaran med på strukturkemiska djupdykningar för att visa hur genombrotten har gått till. 

Men han berättade också om senare års satsningar på translationell forskning som ska ta framsteg inom biokemisk och biomedicinsk forskning vidare till läkemedelsutveckling.

Mycket av detta sker vid en särskild division inom Scripps som Peter Schultz grundade. Den heter Calibr och är ett icke vinstdrivande, translationellt forskningsinstitut som arbetar med läkemedelsutveckling.

Har skapat en modell

Calibr har en rad projekt på gång med läkemedelskandidater mot bland annat cancer, autoimmuna sjukdomar, infektioner och neurodegenerativa sjukdomar.

– I stället för att sälja ut lovande resultat av grundläggande forskning till läkemedelsföretag som utvecklar dem vidare, kan vi behålla läkemedelsutvecklingen inom vår organisation, förklarade Peter Schultz.

– På så vis har vi skapat en modell som gör att grundforskningen kan få del av vinsten när utvecklingen ger goda resultat.

Efterlyste ny kompetens

Även den avslutande paneldiskussionen fokuserade på den inte alltid enkla resan från genombrott i akademisk grundforskning till färdiga läkemedel som når patienter.

Professor Sara Mangsbo, Uppsala universitet, lyfte frågan om en brist på vissa typer av kompetens inom akademin, åtminstone i Sverige. Hon framhöll att framstående biokemister och biomedicinare inom akademin sällan är bra på att förvandla sina lovande resultat till framgångsrika kommersiella utvecklingsprojekt.

– Vi skulle även behöva personer med den typen av kompetens. Det skulle göra arbetet mycket effektivare, sa hon.

Fråga de kliniskt verksamma

När paneldeltagarna fick komma med rekommendationer för att korta vägen från laboratoriebänk till patient gav Peter Schultz andra grundforskare ett råd:

– Med åren har jag lärt mig att fråga de kliniskt verksamma vad de skulle behöva i sitt arbete med patienter. Det kan ibland vara något helt annat än den fantastiska idé du själv har tänkt arbeta med, sa han.

– Du behöver förstås inte alltid låta svaren styra dig, men det är viktigt att ställa frågan.

Du kanske också gillar