Hem Sverige Greta Thunberg bland ungdomar som stämmer staten

Greta Thunberg bland ungdomar som stämmer staten

förbi admin
0 kommentar

Sveriges klimatpolitik är olaglig. Det menar organisationen Aurora som på fredagen lämnar in sin stämningsansökan mot svenska staten.

– Om statens klimatåtgärder brister nu så hotar de våra mänskliga rättigheter i framtiden. Det är en juridisk skyldighet som staten rättsligt kan ställas till svars för. Därför stämmer vi dem, säger 23-åriga juriststudenten Ida Edling från Aurora.

20-åriga Anton Foley fyller i:

– Det är ett väldigt stort gap mellan vad som görs och vad som krävs. Vi vill att svenska staten tar fram – och följer – nya klimatmål som är i linje med Parisavtalet. Sverige har ett ansvar att gå före i omställningen och för att kunna göra det måste krisen vi befinner oss i också behandlas som en kris.Foto: Thomas Karlsson

Anton Foley är den person i organisationen som formellt står som part i målet. Men han är inte ensam. Stämningen drivs som en grupptalan där 636 barn och ungdomar deltar, de yngsta är sju år.

Bland avsändarna finns också Greta Thunberg. Hon säger till DN att en grundläggande utmaning med att gå den rättsliga vägen är att systemet – lagarna i sig – skulle behöva ändras.

– Men även om vi inte har lagar som skyddar oss långsiktigt från klimat- och miljökrisens konsekvenser, behöver vi använda de metoder som finns och göra allt vi kan för att försöka förändra och öka medvetenheten om att vi befinner oss i en kris.

De senaste åren har en våg av liknande rättsprocesser svept över världen. I Nederländerna har organisationen Urgenda vunnit mot regeringen, som sedan dess tvingats skärpa sina klimatmål. Våren 2021 stämdes den tyska staten av en grupp ungdomar, med klimataktivisten Luisa Neubauer i spetsen – och även där tvingades regeringen skärpa klimatmålen.

Nu har turen kommit till Sverige. Ungdomarna kräver att domstolen slår fast att svenska statens klimatpolitik är otillräcklig. Det handlar alltså inte om att domstolen ska utarbeta klimatpolitiken – bara bedöma om den politik som bedrivs strider mot lagen. Rättsligt lutar man sig i första hand mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, samma grund som använts i flera liknande processer i andra länder.

Staten brister i flera steg, menar Aurora:

1. Staten har inte undersökt hur stor Sveriges andel av det globala klimatarbetet ska vara – alltså hur snabbt de svenska utsläppen måste minska.

2. Dessutom saknas genomförbara planer för omfattande utsläppsminskningar. Även utsläpp som i dag inte omfattas av de svenska klimatmålen behöver minska, menar organisationen.

3. Till sist har staten också brustit i genomförandet, skriver organisationen i sin stämningsansökan.

DN har tidigare granskat de svenska klimatmålen och flera ledande forskare har kritiserat dem för att vara alltför lågt ställda. Klimatpolitiska rådet har upprepade gånger kritiserat Sveriges klimatpolitik för att vara otillräcklig.

Stämningen lämnas in efter en period av kraftig kritik mot den nya regeringens sätt att hantera miljö- och klimatpolitiken. Efter att ha presenterat en budget där en tredjedel av 2023 års reformutrymme lades på fossila subventioner fick finansministern av Svenska Dagbladet frågan om regeringen kommer att klara klimatmålen till 2030 och svarade:

– Gör vi det inte, så gör vi det inte.

Ida Edling är juriststudent och har varit med i arbetet med att ta fram stämningsansökan.Foto: Thomas Karlsson

Men Aurora skulle ha lämnat in sin stämningsansökan oavsett valutgången, berättar Ida Edling.

– Vi har arbetat med det här i två år och hade stämt vilken regering som helst som inte driver en klimatpolitik som är i linje med Sveriges rättvisa andel av den globala klimatomställningen. Det inkluderar den förra regeringen.

På fredagen marscherar hon tillsammans med barn och ungdomar från Aurora och andra delar av miljö- och klimatrörelsen från Mynttorget till Stockholms tingsrätt.

– I en rättsstat måste alla följa lagen, inklusive staten. När staten bedriver ett klimatarbete som hotar våra mänskliga rättigheter bryter den mot lagen.

Klimatminister Romina Pourmoukhtari meddelar genom sin pressekreterare att hon inte har några kommentarer till rättsprocessen.

Du kanske också gillar