Hem Sverige Grupperna som bör vaccinera sig mot covid-19.

Grupperna som bör vaccinera sig mot covid-19.

förbi admin
0 kommentar

Hur bra skyddar det nya uppdaterade vaccinet?

Det är ingen enkel fråga att svara på, eftersom det är för tidigt att få fram siffror på skyddseffekten. Det är också svårt att bedöma hur stort skyddet kan tänkas bli. Nästan alla har ju haft covid-19 – många utan att veta om det – och dessutom finns det fortfarande immunitet kvar från tidigare vaccinationer. Men vaccinet anses ge en god effekt mot svår sjukdom och död av omikronvarianten XBB, som dominerar smittspridningen nu, och med stor sannolikhet även mot andra omikronvarianter. Förhoppningsvis blir skyddet lika bra som vid tidigare vaccinationer.

Vem bör vaccinera sig?

Det är en ganska stor del av befolkningen som har en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det handlar om riskgrupperna och de som är 65 år eller äldre. De rekommenderas nu därför att ta en påfyllnadsdos mot covid-19. De som är över 80 år bör dessutom fortsätta ta en påfyllnadsdos mot covid-19 var sjätte månad.

Är riskgrupperna de samma som tidigare?

Ja, det handlar bland annat om gravida (efter vecka 12), personer med hjärt- och kärlsjukdom (till exempel högt blodtryck) eller som har typ 2-diabetes eller nedsatt immunförsvar. Även barn med underliggande sjukdom och som har extra stor risk att bli allvarligt sjuka bör få vaccinet. De som är över 50 år och aldrig tidigare har vaccinerat sig mot covid-19 bör också ta sprutan. Enligt Folkhälsomyndigheten har resten av befolkningen redan ett tillräckligt skydd. Det finns helt enkelt inget medicinskt skäl för den som är under 50, och är frisk, att vaccinera sig mot covid-19. Om man ändå vill göra det, bör man vänta tills riskgrupperna har fått sin påfyllnadsdos.

Men jag har en anhörig som riskerar att bli svårt sjuk, bör jag vaccinera mig?

Vaccinet skyddar i första hand mot svår sjukdom och död hos den som tar sprutan. Men vaccinet kan också i viss mån skydda mot att bli smittad av viruset och sedan sprida sjukdomen till andra. Så ja, det kan finnas en poäng om man vill skydda en skör person i sin närhet.

Foto: Alexander Mahmoud

Hur mycket skydd har jag kvar om jag har tagit tre eller fyra vaccinsprutor tidigare?

Enligt Magnus Gisslén, som är statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, och professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, spelar det inte längre någon roll hur många sprutor man har tagit tidigare. Det går inte enkelt att veta hur stor immunitet man har, inte minst eftersom de allra flesta har haft covid-19 minst en gång. Tumregeln är i stället den här: om du har tagit en vaccinspruta efter första augusti i år behöver du inte ta sprutan. Det gäller även om du tog det tidigare, ej uppdaterade vaccinet.

Jag har haft covid-19, bör jag ändå vaccinera mig?

Svaret blir det samma som ovan: om du har haft sjukdomen i augusti eller senare i år så behöver du inte vaccinera dig nu, oavsett om du hör till riskgrupp eller inte. Om du var sjuk i våras bör du däremot vaccinera dig, om du hör till en riskgrupp vill säga.

Är det snart dags att se på covidvaccin på samma sätt som influensavaccin?

Det finns många likheter mellan de båda sjukdomarna. Riskgrupperna är till exempel ungefär de samma. Men en viktig skillnad är att de äldsta (över 80 år) rekommenderas att ta en påfyllnadsdos mot covid-19 var sjätte månad. Immuniteten hos befolkningen mot covid-19 kommer dock att öka på sikt. Enligt Magnus Gisslén kommer vi sannolikt att fortsätta erbjuda vissa riskgrupper vaccin mot covid-19 under ganska lång tid. Men det lär dröja, kanske minst en generation, innan sars-cov-2 är ett vanligt förkylningsvirus bland många andra.

Kan man ta vaccin mot covid och influensa samtidigt?

Ja, enligt Läkemedelsverket finns det inga nackdelar med att ta de båda sprutorna samtidigt.

Fakta.97 procent har varit smittade

Nästan alla, eller 97 procent av befolkningen i nio av Sveriges regioner hade antikroppar mot sars-cov-2 i blodet i september. Det visar en ny undersökning.

Andelen som hade antikroppar var hög i alla åldrar, men vanligast var det i åldersgruppen 14-18 år med nära 100 procent och lägst hos barn 0-13 år med 90 procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Du kanske också gillar