Hem Sverige Hälsolarmen är överdrivna: Vi sitter INTE ihjäl oss på jobbet

Hälsolarmen är överdrivna: Vi sitter INTE ihjäl oss på jobbet

förbi admin
0 kommentar

”Att sitta är lika farligt som att röka.” ” Vi sitter ihjäl oss!”

Den här typen av rubriker har vi ofta läst i media där forskare larmat om hur lite vi rör på oss och hur farligt det är med kontorsarbete just på grund av allt stillasittande vid datorn. Men enligt en ny metastudie, där forskare sammanställt 26 andra studier med närmare 3000 kontorsarbetare, är de här larmen delvis överdrivna.

– Vi har granskat studier där man använt aktivitetsmätare på alla deltagare och mätt exakt hur mycket kontorsarbetare står, går och sitter under sin arbetstid, berättar Svend Erik Mathiassen, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Nära EU:s riktlinjer

Sammanställningen visar att en kontorsarbetare sitter i genomsnitt 70 procent av sin arbetstid, står 20 procent och rör sig mer aktivt under 10 procent av arbetsdagen. Det här är värden som ligger ganska nära de riktvärden som EU satt upp för vad som kan anses vara hälsosamt.

Den oro som har funnits om att kontorsarbetare sitter ohälsosamt mycket grundar sig ofta på studier där deltagarna själva fått uppskatta vad de gör under sin arbetstid, enligt professor Svend Erik Mathiassen.

– Självklart finns det stora individuella variationer och vissa som sitter alldeles för mycket, men i det stora hela så sitter vi inte lika mycket som vi befarat.

Aktivitetsbaserade kontor hjälper inte

Studien visar också att så kallade aktivitetsbaserade kontor, som är utformade så att den anställda ska tvingas att flytta sig mellan olika utrymmen på arbetsplatsen, inte ger någon större effekt på rörelsemönster.

– Det viktiga för hälsan är inte bara totaltiden man sitter eller står, säger Svend Erik Mathiassen. Det måste vara en bra fördelning under arbetstiden så att man aldrig sitter eller står för länge.

Du kanske också gillar