Hem Sverige Hamnblockaden över – men fortsätter

Hamnblockaden över – men fortsätter

förbi admin
0 kommentar

Vid midnatt, natten mot lördagen, tog Hamnarbetarförbundets blockad av ryska fartyg, ryskt gods och sjötrafik till och från ryska hamnar slut.

Samtidigt pågår dock fortfarande Transports blockad och EU-sanktionerna med anledning av Rysslands krig mot Ukraina.

Sammantaget har de ryska fartygen i stort sett försvunnit från de svenska hamnarna.

– Det finns skäl att tro att EU-sanktionerna fungerar. Det har bara kommit ett enda fartyg som har begärt undantag och det kom direkt under påsken, säger Eric Tedesjö, branschchef på Sveriges Hamnar.

– Sedan dess har vi inte sett några ryska fartyg och så långt vi kan se framåt finns det inte heller några kommande.

“Mer långtgående”

I fjol gjorde ryska fartyg som jämförelse 140 anlöp till svenska hamnar, enligt Eric Tedesjö.

Martin Berg, ordförande för Hamnarbetarförbundet, anser att det snarare är blockaderna än EU-sanktionerna som stoppat den ryska fartygstrafiken.

– Den har mer eller mindre upphört. Men det finns ju orsak och skäl till det och det är att vi gick ut tidigt och att Transport sedan hakade på, säger han.

– Vårt varsel och Transports också är ju mer långtgående än EU:s sanktioner. Men det spelar ingen roll. Tillsammans är det klart att det gör skillnad.

Drastisk minskning

Många företag har även på eget initiativ minimerat handeln med Ryssland, poängterar Berit Blomqvist, vd för branschorganisationen Sveriges Skeppsmäklareförening.

– Det är flera av våra medlemmar som sagt nej till att ha något med ryskägda rederier eller ryska företag att göra, trots att det drabbar dem själva, säger hon.

Transportarbetarförbundets blockad, som gäller till den 31 maj, omfattar ryskägda, ryskflaggade och ryskkontrollerade fartyg.

Enligt Transport, som hänvisar till EU-siffror, brukade cirka 280 sådana fartyg regelbundet trafikera EU:s hamnar.

Det har minskat drastiskt efter Rysslands invasion av Ukraina.

“Antalet ryska fartyg i EU har minskat rejält och mer eller mindre upphört i svenska hamnar. Det talar för att vår blockad har nått sitt syfte”, säger Transports ordförande Tommy Wreeth i ett pressmeddelande.

Nya varsel?

Vad som händer efter den 31 maj är fortfarande oklart. Men varken Transport eller Hamnarbetarförbundet utesluter ytterligare åtgärder.

– Vi får se vad som händer. Just nu är det 31 maj som gäller, men när det börjar närma sig kanske vi får tänka om, säger Sirin Celik, pressansvarig på Transport.

Hamnarbetarförbundet har ett styrelsemöte redan på måndag, där frågan kommer att diskuteras.

– Vi tänker mycket och funderar på vad vi ska göra. Vi ska diskutera vad vi kan göra för folket och hamnarbetarna i Ukraina, det här är ju inte över, säger Martin Berg.

Hamnarbetarförbundet varslade den 17 mars om sympatiåtgärder för sina kollegor i Ukraina. Blockaden har gällt “ryska fartyg, ryskt gods och sjötrafik till och från ryska hamnar”.

Den 19 mars tackade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj Hamnarbetarförbundet i ett av sina tal.

Hamnarbetarförbundets blockad trädde i kraft den 28 mars.

Den 30 mars varslade Transportarbetareförbundet om blockad av “ryska, ryskflaggade och ryskkontrollerade fartyg” från den 1 maj.

Den 5 april kom EU överens om att bland annat inkludera ryska fartyg i det femte sanktionspaketet med anledning av Rysslands krig mot Ukraina.

Från och med den 16 april tas ryskflaggade fartyg inte längre emot i EU-hamnar. Sanktionerna gäller också fartyg som flaggat om efter den 24 februari. EU:s sanktioner undantar dock visst gods.

Den 3 maj framkom att Sveriges Hamnar stämmer Hamnarbetarförbundet för blockaden, som arbetsgivarorganisationen anser är olovlig.

Den 6 maj enades parterna utan förhandling i Arbetsdomstolen. Sveriges Hamnar drog tillbaka stämningen, i gengäld tidsbegränsade Hamnarbetarförbundet sitt varsel.

13 maj: Vid midnatt natten till lördagen avslutades Hamnarbetarförbundets blockad. Transports blockad fortsätter till och med den 31 maj.

Du kanske också gillar