Hem Sverige Hanteringen av mutmisstänkt vd tvingade fram nya riktlinjer i Sundsvalls kommun

Hanteringen av mutmisstänkt vd tvingade fram nya riktlinjer i Sundsvalls kommun

förbi admin
0 kommentar

Det dröjde drygt ett halvår innan Skifus styrelse polisanmälde sin vd. Trots att graverande uppgifter framkommit vid en inledande granskning och trots att uppgifterna var kända även för huvudkoncernen Stadsbackens styrelse.

– Skifus styrelse tyckte först inte man hade på fötter för att göra en polisanmälan. Det är alltid lätt att med facit i hand säga vad man skulle ha gjort, säger Åsa Ulander (S) nu gruppledare för partiet i Sundsvall och våren 2020 styrelseordförande i Stadsbacken.

Hon var en av de som tidigt blev informerad om de allvarliga övertramp man hittat vid en inledande granskning av vd:n. Stadsbacken hade också ett extrainsatt styrelsemöte i april 2020 där informationen delgavs övriga ledamöter i kommunkoncernens högsta organ.

Pekar på styrelsens ansvar

Men Åsa Ulander (S) slår ifrån sig ansvar för hanteringen av fallet.

– Vi har inte med det att göra, det är Skifus styrelse som antingen har eller inte har förtroende för vd:n. Däremot hade vi en diskussion om hur vi hanterar den här situationen i bolagskoncernen, säger hon.

Inget undantag från polisanmälan

Efter det här har man skärpt riktlinjerna för dotterbolagen. Vill man göra ett avsteg från anställningsavtalet ska man nu gå till Stadsbacken och få ett skriftligt godkännande först. Kommunstyrelsen har också bestämt att polisanmälan ska göras vid misstanke om brott i kommunen, utan undantag. 

– Det är ett sätt att förtydliga, säger Anders Johansson.

Hör Åsa Ulander motivera varför polisanmälan inte var självklar från början.

Du kanske också gillar