Hem Sverige Här är sommarens bästa badplatser – och de sämsta

Här är sommarens bästa badplatser – och de sämsta

förbi admin
0 kommentar

Det är omkring 20 badvänliga grader i vattnet nu, konstaterar Nika Nordanstorm, på Stockholms miljöförvaltning.

Den 12 juli kontrollerade hon Flatenbadet.

– Vid varje badplats mäter vi temperaturen i vattnet och tar ett vattenprov. Detta görs med en förlängbar provhämtare försedd med en termometer. Proverna tas vid en eller två fasta punkter på badplatsen, antingen från bryggan eller stranden eller både och, förklarar hon.

Vattenprovet skickas på analys, där man mäter halten av två bakterier som normalt finns i avföringen hos människor och andra varmblodiga djur.

– Om de förekommer i höga halter i badvattnet är det ett tecken på att det även kan finnas andra typer av bakterier, virus eller parasiter som man kan bli sjuk av, säger Nika Nordanstorm.

Just nu, i mitten av juli, är det avrådan från bad vid fyra av 37 provpunkter i Stockholm. Risken är, om man sväljer vattnet, att man får magont, diarré eller kräkningar.

Barn är känsligare än vuxna, och kan bli sjukare.

När ett provresultat klassas som ”otjänligt” bör an avstå från att bada tills nya prover visar att det är okej.

Men de allra flesta bad har god eller utmärkt kvalitet.

Havs- och vattenmyndigheten håller koll på badvattnen och släppte nyligen en rapport  över badvattenkvaliteten för de så kallade EU-baden, badplatser som har minst 200 besökare per dag under badsäsongen.

– Vi har 457 EU-bad registrerade och kvaliteten är väldigt bra, 356 hade verkligen bra kvalitet och bara 15 dålig, säger Thomas Klein, chef på avdelningen för miljöanalys.

Eftersom kommuner tar prover även på mindre bad så finns betyg på över 1 300 badvatten.


Foto: Lisa Mattisson

Samtidigt påpekar Thomas Klein att proverna bara ger en ögonblicksbild, och att vattnet kan förorenas snabbt till exempel i samband med regn, eller tömningar av båttoaletter och liknande. Kommunerna tar prover varannan eller var tredje vecka.

Det största problemet är algblomningen. I år kom den tidigt, redan vid midsommar eftersom det var så varmt i juni.

– Sedan har det i de södra delarna av Östersjökusten blåst ut från land och vällt upp vatten underifrån, så det mesta verkar ligga öster om Gotland mot den baltiska kusten och Finland, säger Magnus Larsson, oceanograf på SMHI, som har koll på havsvattnet.

Men om det blir varmt igen kan algblomningen komma tillbaka ända in i augusti, även om det kommer att ta ett tag.

Algerna är giftiga att få i sig i stora mängder, och särskilt småbarn och djur som sväljer vatten är i farozonen.

När man kommer till en badplats ska man vara uppmärksam på hur vattnet ser ut, om det nyss har regnat, om det finns avlopp i närheten eller om det finns mycket avföring – en flock med kanadagäss på stranden är ett varningstecken.

Om vattnet är grumligt utan att det är algblomning så är även det en varningssignal.

– Ser det inte bra ut så kanske man inte ska bada, säger Thomas Klein.

När höga halter av bakterier upptäckts i vattnet måste kommunen ta ett nytt prov inom några dagar. Ofta är bakterierna borta då, eftersom de inte överlever så länge i vattnet.

När vattnet är dåligt ska kommunen sätta upp varningsskyltar.

Av de drygt 1 300 badplatser som har fått betyg i kartan nedan var det 39 som klassades som dåliga, och 44 som klarade sig med nöd och näppe och fick ”tillfredsställande kvalitet”.

Baden som klassats som dåliga är markerade med en röd prick.

Det finns också badplatser som återkommande får anmärkningar. I tabellen nedan finns de som toppar den listan, och alltså flest gånger klassats som ”otjänligt”.

Sämst till ligger Stockholm kommun med flera bad som genom åren fått många anmärkningar. Badplatsen Smedsuddsbadet Östra har sedan förra året klassats ned från ”tillfredsställande kvalitet” till ”dålig”.

– Smedsuddsbadet Östra fick klassificeringen ”Dålig badvattenkvalitet” av EEA (Europeiska miljöbyrån) inför badsäsongen 2022. Det har lett till en permanent avrådan från bad under hela badsäsongen 2022. I dagsläget är det oklart varför bakteriehalterna har varit höga, men det pågår en utredning så att man kan vidta rätt åtgärder, säger Nika Nordanstorm.

Klassificeringen i kartan är den senaste, för 2021, och bygger på en sammanvägning av fyra års provtagningar.

Du kanske också gillar