Hem Sverige Hårdare straff och skärpta migrationsregler

Hårdare straff och skärpta migrationsregler

förbi admin
0 kommentar

När Ulf Kristersson (M) presenterade “Tidöavtalet” förklarade han att det handlar om sju samarbetsprojekt. De två punkter som togs upp först var kriminalitet och migration och integration. 

SD: ”Vi är med som att vi vore ett regeringsparti

Sverigedemokraterna hamnar alltså utanför regeringen men Jimmie Åkesson konstaterar att hans parti fått ett betydande sakpolitiskt genomslag.

– Den röst man lagt på mitt parti kommer att göra skillnad. Läser man hela dokumentet från första till sista sidan ser man att vi har gjort avtryck, säger Jimmie Åkesson.

– Vi är med som att vi vore ett regeringsparti.

Nu väntar bland annat dubbla straff för gängkriminella, visitationszoner och avskaffade straffrabatter. Dessutom anonyma vittnen och utökad kamerabevakning. Särskilda ungdomsfängelser ska ersätta ungdomshem.

Jimmie Åkesson berättar också att Kriminalvården expanderas kraftigt och nu öppnas för att hyra anstaltsplatser i andra länder. Dessutom utreds ett nationellt tiggeriförbud.

Migrationspolitik skärps till EU:s miniminivå

Även vad gäller invandrings- och integrationspolitiken blir det hårdare tag.  

Sveriges regelverk skärps nu till EU:s miniminivå.

Asylrelaterade uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsade. Högre krav ställs på medborgarskap, Jimmie Åkesson nämner bland annat “krav på vandel” och krav på egen försörjning. Dessutom ses incitamenten för frivillig återvandring över, med särskilt fokus på de som inte har integreras.

Fler utvisningar och färre kvotflyktingar

Jimmie Åkesson säger också att den nya regeringen vill se en utredning med uppdrag att ytterligare skärpa regelverket kring utvisning på grund av brott och utvisning på grund av ”bristande vandel”. Enligt Tidöavtalet kan bristande vandel till exempel handla om missbruk, prostitution och association med kriminell organisation.

Han säger även att antalet kvotflyktingar minskar från förra årets 6 400 till 900 per år under mandatperioden.

Vill utreda transitcenter

De fyra partierna har även kommit överens om att utreda hur transitcenter kan införas. De vill att asylsökande ska befinnas sig i transitcenter under hela asylprocessen och vill därför analysera hur transitzoner för asylsökande implementerats i andra länder och hur införandet av sådana center förhåller sig till grundlagen och Europakonventionen.

Nationell folkräkning

Även arbetskraftsinvandringen ska stramas åt. När det gäller arbetskraftsinvandringen är partierna överens om att höja det så kallade lönegolvet, det kommer att höjas till motsvarande medianlönen, säger Jimmie Åkesson. 

Dessutom ska en ”storskalig” nationell folkräkning genomföras.

Du kanske också gillar