Hem Sverige Hesa Fredrik larmade i Stenungsund – tekniskt fel enligt kommunen

Hesa Fredrik larmade i Stenungsund – tekniskt fel enligt kommunen

förbi admin
0 kommentar

I Sverige har vi ett utomhuslarm som kallas ”Hesa Fredrik”. Det är ett nätverk av tutor som täcker hela Sverige, och som är en del av hela det svenska varningssystemet. Det finns ungefär 4500 tutor och de sitter ofta på hustak eller andra höga ställen. På landsbygden är det inte lika många tutor som i städerna. Ungefär hälften av alla svenskar bor så att de kan höra tutan när de är utomhus.

Tutorna testas fyra gånger om året. Det är alltid klockan 15 den första måndagen i månaden i mars, juni, september och december. Om den första måndagen är en röd dag görs testet en vecka senare. Varje gång det testas berättar de om det på radion, i alla SR-kanaler.

Fyra olika signaler

Hesa Fredrik har fyra olika signaler: VMA, flyglarm, beredskapslarm och Faran över. Den som testas fyra gånger om året är VMA-signalen.

Om det skulle bli krig är det inte VMA-signalen som hörs, utan då används flyglarmet och beredskapslarmet.

VMA betyder ”Viktigt meddelande till allmänheten”. Det kan användas vid allvarliga händelser, som till exempel om en fabrik skulle börja brinna och det var risk för en stor explosion eller att farlig gas skulle läcka ut. Det brukar bli några VMA-larm varje månad i Sverige, men det är nästan aldrig så allvarligt så att tutorna behövs.

I stället sänds varningen ut i radio och tv, och på Krisinformation.se.

Flyglarm varnar för att det kommer bombflygplan eller andra krigsflygplan över Sverige, och att det är stor fara på gång.

Beredskapslarm varnar för krig.

Faran över betyder just det: att faran är över för den här gången.

Vad ska du göra om du hör ett larm?

Om du som är barn hör Hesa Fredrik, eller ser meddelanden om VMA eller andra larm på TV eller text-TV, ska du först och främst berätta det för någon vuxen i din familj eller närhet. De allra flesta larmen handlar om sånt som inte är så farligt, eller som händer på andra platser än där du bor. Men det är alltid bra att kolla med en vuxen!

Det här är vad vuxna ska göra när de hör eller läser de olika larmen:

VMA: Gå inomhus. Stänga alla dörrar, fönster och ventilationen, om det går. Lyssna på Sveriges Radio P4, eller se på TV eller text-TV. De kan också läsa här på Krisinformation.se, eller ringa till 113 13. OBS! Detta gäller inte när det bara är ett test, alltså klockan 15 den första måndagen i mars, juni, september eller december. Då behöver de inte göra någonting särskilt.

Flyglarm: Ta sig till ett skyddsrum så snabbt som möjligt.

Beredskapslarm: Lyssna på Sveriges radio P4, eller se på TV eller text-TV. Göra sig beredd på att vara hemifrån ett tag, kanske i flera dagar. Ta reda på var det finns skyddsrum, gå till skyddsrummet och hjälpa till att göra i ordning det.

De vuxna har alltid ansvaret för att alla barn kommer i säkerhet om det behövs.

Källa: Krisinformation.se

Du kanske också gillar