Hem Sverige Hittade allvarliga brister – politikerna i Skifus styrelse väntade med att polisanmäla mutmisstänkt vd i Sundsvall i sju månader

Hittade allvarliga brister – politikerna i Skifus styrelse väntade med att polisanmäla mutmisstänkt vd i Sundsvall i sju månader

förbi admin
0 kommentar

Ex-vd:n fick i ett pressmeddelande en klapp på axeln för sina nästan 20 år i bolaget och det stod att han slutade på egen begäran.

I själva verket hade arbetsgivaren hittat allvarliga brister vid en inledande utredning våren 2020, enligt Anders Johansson som är vd i Stadsbacken:

  • Vd:n hade otillåten bisyssla och drev byggprojekt i fjällen
  • Han bröt mot kommunens riktlinjer för mutor och bestickning
  • Han bröt mot lojalitetsplikten 

Fick säga upp sig själv

Det här framkom när kommunen granskade vd:ns mejlkorrespondens från 2018 och framåt. Trots de anmärkningsvärda fynden gjordes avsteg från anställningsavtalet. Istället för att säga upp vd:n lät man honom säga upp sig själv.

– Det blev en mindre kostnad för kommunen då. Det handlar om en halv miljon och det tycker jag är mycket pengar, säger styrelseordföranden Johan Nikula (S).

Kritik mot agerandet

Om kommunen sagt upp honom hade man fått betala 18 månadslöner, nu blev det istället 13 månadslöner. Men i efterhand tvekar Nikula om det blev rätt.

– Hade vi känt till omfattningen av det här så hade vi sparkat och polisanmält redan på våren, sa Johan Nikula till SVT i november 2020.

Det var inga andra hänsyn inblandade, som att ni inte ville att det här skulle komma fram?

– Nej det var det inte och det här blev ju sämre eftersom vi fått mycket kritik för det i efterhand, svarar Nikula nu.

Du kanske också gillar