Hem Sverige Högerblocket får nytt mandat | GP

Högerblocket får nytt mandat | GP

förbi admin
0 kommentar

Ulf Kristerssons regeringsunderlag med M, KD, SD och L har 176 mandat mot vänsterblockets 173 med nästan alla valdistrikt räknade.

Jämfört med i söndags kväll har Socialdemokraterna backat från 30,5 till 30,4 procent. Även KD har backat en tiondels procent på onsdagskvällen.

291 distrikt räknade

De 173 107 räknade onsdagsrösterna är bara en del av alla som ska räknas och totalt ska 314 distrikt räknas klart innan Valmyndigheten kan leverera ett preliminärt valresultat – troligen på onsdagskvällen. Vid 18.30-tiden var 291 distrikt räknade.

– Moderatsidan leder fortfarande och mitt huvudscenario är att den mandatfördelningen håller eller så tar Moderaterna ett mandat till, säger Svante Linusson, professor i matematik vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), om de uppsamlingsdistrikt som hittills räknats klart.

Linussons prognos bygger bland annat på att Moderaterna i beräkningen när det sista mandatet flyttades hade mest otur i avrundningen, medan Vänsterpartiet hade mest tur.

Fler att räkna

Valmyndigheten har ingen siffra på hur många onsdagsrösterna är, men ett riktmärke är förra valets antal: 202 000. I årets val har förtidsröstandet ökat påtagligt, vilket talar för att även de sena förtidsrösterna är fler. Å andra sidan tyder mycket på att valdeltagandet totalt sett blir lägre i årets val.

I Stockholm är antalet onsdagsröster att räkna ungefär lika många som i valet 2018, enligt Eva Debels, kanslichef på valnämnden.

– 28 000 har vi, säger hon.

I rikets andra största stad, Göteborg, har man omkring 12 000 onsdagsröster att granska och räkna. Det är också ungefär samma antal som 2018 och det beräknas ta större delen av onsdagen för de 120 medarbetarna att räkna klart riksdagsrösterna, enligt valchefen Frida Nowotny.

– Vi räknar med att bli klara med riksdagsrösterna i alla fall, men jag kan inte säga att vi kommer bli klara med kommun- och regionvalet i dag, säger hon.

Hänvisades till förtidsröstningslokaler

I Malmö är antalet onsdagsröster omkring 5 000 denna gång, enligt sektionschefen Daniel Olsson. Han har inga uppgifter om hur många det var 2018.

Uppsala har drygt 6 600 röster att räkna, vilket är betydligt mer än förra valets 4 000 onsdagsröster. Detta kan till stor del förklaras av att väljare hänvisades till förtidsröstningslokaler på valdagen, för att hålla nere köerna i de ordinarie vallokalerna, enligt valnämndens ordförande Johan Pelling som räknar med kvällsarbete.

I Umeå ska drygt 2 000 röster räknas, vilket kan jämföras med drygt 3 000 förra valet.

– Många väljare här i Umeå förtidsröstade väldigt tidigt, säger Marie Sandström, nämndsekreterare i valnämnden.

Antalet spelar roll

Antalet onsdagsröster spelar stor roll, enligt Olle Folke, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Om det är väldigt många ger det nämligen större utrymme för att andra väljarbeteenden får genomslag. Och det har historiskt varit lite andra preferenser bland de som förtidsröstar jämfört med de röstande i vallokalerna.

– Vi vet inte hur många sådana här röster som kommit in och vi vet att onsdagsrösterna ofta är väldigt annorlunda. Det betyder också att förändringarna kan vara annorlunda, säger Folke.

– Det går ju att hitta scenarion, helt klart, där mandatmajoriteten skiftar till vänster också. Det här är absolut inte klart, tillägger han.

Enligt Folke är det viktigt att peka på att det råder stor osäkerhet för att undvika att resultatet ifrågasätts.

– Då kan det bli massvis av konspirationsteorier.

Olle Folkes huvudscenario stämmer dock med övrig expertis. Det lutar åt att högerblocket får behålla sitt mandatövertag.

Rättad: I en tidigare version angavs fel antal färdigräknade uppsamlingsdistrikt.

På onsdagen efter valdagen räknar valnämnden i varje kommun de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Denna räkning heter valnämndens preliminära rösträkning men kallas också för uppsamlingsräkningen eller onsdagsräkningen.

Då räknas framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster från utlandet och röster från ambassader.

Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen.

Resultaten redovisas distrikt för distrikt, totalt 314 stycken uppsamlingsdistrikt. De största kommunerna har alltså mer än ett distrikt.

Parallellt med onsdagsräkningen pågår kontrollräkning av alla röster, vilket länsstyrelserna ansvarar för. Denna slutgiltiga räkning kan också påverka utfallet. Närmare 94 000 röster ogiltigförklarades i söndagens rösträkning, och en del av dessa kan komma att giltigförklaras av länsstyrelsernas kontrollanter. Efter valet 2018 tillkom 25 000 röster på detta sätt.

Valmyndigheten uppdaterar successivt, det vill säga så snart ett uppsamlingsdistrikt har räknat färdigt. I tisdags kväll angav myndigheten som mål att ha ett preliminärt resultat klart till onsdagskvällen.

Källa: Valmyndigheten

Du kanske också gillar